20° Kapalı

Ilgınımızın Ekonomisi

Ekonomi - Ekim 30, 2012 7:02 pm A A

Ilgın Ekonomisi

EKONOMİ

İlçenin coğrafi konumunun tarıma elverişli arazınin çok olması, insanları tarıma ve hayvancılığa yöneltmiştir. Tarım ve hayvancılığın yanısıra Endüstri ve el sanatları da başlıca gelir kaynaklarındandır. Açık hayvan pazarı borsa özelliğini taşır. İçanadolu bölgesinin sayılı pazarlarındandır. Hayvan pazarı genel olarak kapalı pazar günü sebze pazarıda Pazartesi günleri olur. Pazarlar Ilgın’a ayrı bir canlılık getirir. Çevre il ve ilçelerden gelen pazarcılar ekonomik açıdan bir canlılık sağlar.

TARIM

Ilgın İlçesinin tüm arazi varlığı:
Kültür arazisi 127. 344 ha
Çayır mera 20. 900 ha
Orman arazisi 12. 000 ha
Kültür dışı arazi 6. 200 ha

TOPLAM 166. 444 ha
İlçemizde Ekilebilen Arazininin Bitki Desenine Göre Dağılımı
Hububat 67. 790 ha
Bakliyat 6. 760 ha
Endüstri Bitkileri 9. 717 ha
Yem Bitkileri 1. 150 ha
Bağ-bahçe 10. 793 ha
Sebze 680 ha
Nadas 30. 453 ha
Bu dağılımdan anlaşıldığı üzere ekilebilen arazinin % 76 sı ekilmekte geriye kalan arazi nadas bırakılmaktadır. Ekilebilir arazinin 136. 150 ha sulanabilmektedir. Çiftçilerimizin %85 i tarımı en son gelişmiş ziraat alet ve ekipmanları ile yapmakta olup toplam traktör sayısı 2004 tür.

Toprağın verimi
İlçe toprakları organik ve inorganik maddeler durumundan fazla fakir değildir. Arazilerin büyük bir kısmı taban arazi olup sulama imkanı mevcuttur. 2 ve 3 sınıf arazilerde özellikle dağ kesimlerinde sulama imkanı az olan köylerde rastlanır. Bunarın verimi de ekilen yıla ait yağış miktarıyla orantılı olup yağışın bol olduğu yıllarda verim rekoltesi yüksektir. Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi tam olarak yapılmaktadır. Çiftçiler ürünlerini T. M. Ofisine, Un fabrikalarına, Yem fabrikalarena veya Pazartesi günleri kurulan buğday pazarında satarak değerlendirirler.

HAYVANCILIK

İlçemizin gelir kaynaklarından biriside hayvancılıktır. Tarım alanlarının ve meraların bol olması hayvancılığıda beraberinde geliştirmiştir. İlçe genelinde özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği, süt inekçiliği son zamanlarda önem kazanmıştır.
Hayvan Mevcutları
Koyun (karaman ırkı) 80. 000 adet
(Merinos) 3. 481 adet
Keçi (kıl) 7. 140 adet
(tiftik) 946 adet
Sığır (Yerli) 980 adet
(Kültür) 5398 adet
(melez) 14. 782 adet
Manda 19 adet
Tek Tırnaklılar
At 541 adet
Eşek 2483 adet
Katır 74 adet

Kanatlılar Toplamı 144. 500 adet
İlçedeki tarımsal kuruluşlar da bu yönde desteklerini sürdürmektedir. Bu kuruluşları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

a-İlçe Tarım Mütdürlüğü ve 6 adet K. G. T. M.
b-T. C. Ziraat Bankası Müdürlüğü                                                                                                                                                                    c-6 Adet Tarım Kredi Kooperatifi
d-T. M. O. Ajans Müdürlüğü ve 2 adet yan şube
e-Ziraat Odası Başkanlığı
f-Sulama Birliği
g-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 11 adet
h-Gübre satış bayii 14 adet
ı-Zirai ilaç bayii 13 adet
i-Yem satışı ve arzetme yeri 28 adet
j-Serbest Veteriner Hekim 6 adet
k-Süt toplama merkezi 5 adet
l-Ç. M. K. Bşk. lığı 6 adet
m-Su ürünleri Kooperatifi
n-Sulama Kooperatifi 6 adet
o-Yem fabrikası 2 adet

ORMAN

Ilgın’n güney kısımları dağlık ve engebeli bir alana sahip olup bu bölgede kalan yerler ormanlık alanlardır. Ormanlık alanlarda Kızıl çam ve meşeliklere sıkça raslanabilir. ILGIN Orman İşletme Müdürlüğünün son yıllardaki başarılı çalışmaları neticesinde genç orman sahamız daha da artmaktadır. 12. 000 ha lık bir araziye sahip olup bu arazinin gelişmesi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Orman ürünleri olarak tomruk, maden direği, sanayilik ürün, kağıtlık ürün, yakacak odun olarak gözümüze çarpmaktadır.

ILGIN’DA SANAYİİ

Ilgın da sanayi alanındada söz sahibi olma durumundadır 1982 yılında açılan Ilgın
Şeker fabrikası nın bugünkü duruma katkısı büyüktür. Ilgın Esnaf ve sanatkarlar odasının verilerine göre ilçe bazında 1900 faal esnaf mevcuttur. Yine Ilgın TicaretOdasının verdiği rakamlara göre 660 hakiki kayıtlı üyesinin mevcut olması çok büyük olaydır.
ILGIN SANAYİ SİTESİ

İlçemiz merkezinde yer alan sanayi sitesinde Ilgın’ın ve çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayabilecek hertürlü onarım ve imalat mevcuttur. Traktör kasa imalatı, taktakimalatı, plastik boru imalatları, cıvata imalatları, ahşap, aliminyum, demir doğrama imalatları, dorse imalatı, Otomobil, Otobüs, Kamyon, Traktör tamiratları özenle yapılmaktadır. Ayrıca bunlara ilaveten 3 adet Un fabrikası, 2 Adet yem fabrikası, 2
adet plastik boru fabrikası mevcut olup işler durumdadır

ILGIN ŞEKER FABRİKASI

1977 Yılında yapımına başlanan Ilgın Şeker Fabrikası 1982 yılında üretime açılmış olup faaliyetini devam ettirmektedir. fabrikanın kurulduğu alan 3600 dekar olup zirai alana ayrılan bölüm 1500 dekardır. Şeker fabrikası kurulduğundan bugüne Ilgın’a sosyal potansiyel ve ekonomik potansiyel yönünüden bir canlılık getirmiştir.
Ilgın Şeker Fabrikasının Üretim Kapasitesi : Günlük 6000 ton ile 9000 ton arası
Çalışan Memur Sayısı :178
Çalışan Daimi İşçi :350
Çalışan Geçici İşçi :1308
Yılda Üretilen Şeker Miktarı135. 000 ton ve yukarısı

Bu haber 2168 kez okundu.
Ekonomi - 7:02 pm A A
BENZER HABERLER