19° Kapalı

Ilgın’lı öğrenciler müzik değil fizik dersi istiyor!!!

Eğitim - Aralık 12, 2012 8:32 am A A

FİZİK   DERSLERİ YETERSİZ..     Fen Alanı  Öğrencileri   Müzik Değil Fizik Dersi İstiyor!!!

    Günümüzde bilim ve teknolojide ileri olan ülkeler, dünyada ekonomik ve siyasal anlamda  söz sahibi olmaktadır.Tüm bilimsel çalışmaların ve teknolojinin alt yapısını  fizik  gibi bilimler oluşturmaktadır.Cep telefonu,bilgisayar, televizyon ve uydu gibi haberleşme araçları, MR, röntgen gibi tıbbi aletler,uçaklar  ve  otomobiller… Hepsi bu temel bilimde  yapılan çalışmaların ürünüdür.Bu alanda başarılı olmak için, gerekli zaman ayrılmalı ve alt yapı  sağlanmalıdır. Yaptığımız araştırmalara göre  bilimsel öneminin yanında özellikle üniversiteye  hazırlıkta önemli bir yere sahip olan fizik  dersinin ders saatleri yetersizdir. Liselerde uygulanmakta olan seçmeli ders saatleri yönetmeliğine göre 2,3  yada 4 saat olarak seçilebilen fizik dersi, seçilmesi zorunlu olan müzik, beden eğitimi, proje hazırlama, sosyal etkinlik,girişimcilik, bilgi kuramı gibi 2. grup dersler  yüzünden ancak 2 saat seçilebiliyor.Konuyla alakalı görüşlerini aldığımız fizik öğretmenleri , fizik dersinin 2 saat seçilmesi durumunda bazı konuların çıkarılması gerektiğini bunun da öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasında  eksikliğe neden olduğunu, örneğin  12. sınıf fen alanı öğrencilerinin  haftada 3 saat fizik dersi görürken, 7 ya da 9 saat edebiyat ve dil anlatım görmelerinin öğrenciler arasında da rahatsızlığa neden olduğunu belirtiyorlar. Fizik öğretmenleri, fizik gibi iyi matematik gerektiren, laboratuvar çalışması isteyen, kapsamlı ve çok fazla konusu  olan bir alanın  ders  saatlerinin çok az olduğunu, ancak öğrencilerin  hiç bir şey yapılmayan  bazı seçmeli derslerde boşuna zaman harcadıklarını belirttiler.

    Derslerde yetersiz kalan öğrencilerin  eksikliklerini dershanede tamamlama yoluna gittikleri görülüyor.Bu da dershanelerin  kaldırılmaya çalışıldığı  bir dönemde öğrencilerin dershaneye yönlendirilmesi anlamına geliyor. Okullarda yeterli eğitim olduğunda dershane ihtiyacının kalkacağı göz önünde bulundurulduğunda yetkililerin fizik dersi için gereken düzenlemeyi yapmaları gereklidir.İleride tıp, mühendislik gibi alanlarda okuyacak öğrencilerin yeterli düzeyde yetişebilmeleri için  müzik değil fiziğe ihtiyacı vardır… IHH

Bu haber 1543 kez okundu.
Eğitim - 8:32 am A A
BENZER HABERLER