24° Parçalı az bulutlu

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Yerel Duyurular - Şubat 26, 2015 11:41 am A A

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA  

 İHALE İLANI

Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların ve pancar kotasının kiralanması   2886 sayılı D.İ.K’nun 45. ve 46. Maddesine göre Açık artırma suretiyle 04/03/2015 Çarşamba  günü Saat 10:00’da Belediye Encümeni tarafından kiralamaları yapılacaktır . Kiralanacak taşınmazlar  İhale süresi belediye encümenince her 3 yıl sonunda gözden geçirilerek yeniden 3 yıl süre ile uzatım hakkı  Encümende olup bu süre en fazla 10 yıla kadar uzatılabilecektir. İlgili taşınmazlar belediye tarafından satışa çıkarıldığı takdirde döneminde sözleşme sona erecektir.

İhale Tarih ve Saati: 04.03.2015 Çarşamba  günü, saat:10:00’de Belediye Encümeni toplantı salonunda ihale edilecektir.İlk ihale gününde yeterli zaman kalmaz ise yada  İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın    11.03.2015 Çarşamba günü aynı yerde saat 14:00’de  ihale gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname ve doküman Ilgın Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100 TL karşılığında ihale dokümanını alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

                              KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

NO MAHALLE ADI İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ SAYISI KİRA BEDELLERİ /AYLIK /TL GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1 AĞALAR 1 150 720
2 ARGITHANI 56 50-60-75-100-150-175-200-250-350 240-288-360-480-720-840-960-1200-1680
3 AVDAN 1 50 240
4 BALKI 3 75-100-150 360-480-720
5 BELEKLER 1 50 240
6 BEYKONAK 11 50-75-100-150-300 240-360-480-720-1440
7 BÜYÜKOBA 7 75 360
8 ÇATAK 1 25 120
9 ÇAVUŞCUGÖL 10 100-115-150-175-200-300 480-552-720-840-960-1440
10 ÇİĞİL 60 50-75-100-150-200-300-500 240-360-480-720-960-1440-2400
11 ÇÖMLEKÇİ 1 50 240
12 ELDEŞ 1 50 240
13 GEÇİT 1 50 240
14 GEDİKÖREN 1 50 240
15 GÖKBUDAK 1 50 240
16 GÖKÇEYURT 4 50-100 240-480
17 GÖLYAKA 2 50 240
18 GÖSTERE 1 50 240
19 GÜNEYPINAR 1 50 240
20 ILGIN MERKEZ 5 200-250 960-1200
21 KAPAKLI 3 50 240
22 KARAKÖY 2 50 240
23 MAHMUTHİSAR 2 50 240
24 MECİDİYE 1 50 240
25 ORHANİYE 1 50 240
26 SADIKKÖY 1 50 240
27 TEKELER 1 50 240
28 YORAZLAR 1 50 240
29 YUKARIÇİĞİL 62 50-75-90-100-105-130-150-175-200 240-360-432-480-504-624-720-840-960
30 ZAFERİYE 1 50 240
31 ÇAVUŞCUGÖL PANCAR KOTASI 490 TON 12.250 5000

 

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a)       İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir,

b)       İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınması,

c)        Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Başvuru dilekçesi, Vergi kayıt belgesi, , İkamet kayıtlarını ibraz etmeleri.

d)       İhaleye girebilmek için ihale dokümanı almak zorunlu olup bu doküman alındı belgesi de ihale sırasında ibraz edilecektir. İhale doküman ücreti olarak 100- TL ödenecektir.

e)        İhale sonucu oluşacak rakamlar aylık peşin ödenecektir. Pancar kotası ihale rakamı sonucu oluşacak rakam peşin olarak ödenecek akabinde kota kiralaması gerçekleşecektir.

f)        İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir,

g)       Vergi, resim, harçlarla ilan ve sözleşme giderlerinin tamamı işi alan tarafından ödenecektir, (KDV’ye tabi değildir.)

h)       Ödeme yeri Ilgın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüdür,

i)         Sözleşme ve diğer işlemler için Süre uzatımını, kanunlar dahilinde verip vermemekte idare yetkilidir.

j)        İhtilafların çözümü için Ilgın İcra Dairesi ve mahkemeleri yetkilidir.

 

Bu haber 1235 kez okundu.
Yerel Duyurular - 11:41 am A A
BENZER HABERLER