-2° Az bulutlu

İhale İlanı, Nereler İhaleye Çıkıyor ?

Ilgın Gündemi - Ağustos 20, 2014 10:50 am A A

Ilgın Belediyesi tarafından bazı yerler ihale ediliyor. İhale tarihi, şartnamesi, nereler, ne kadara ihale ediliyor, haberimizin detaylarında.

TAŞINMAZLARIN KİRALANMA İHALESİ

ILGIN BELEDİYESİNE TAŞINMAZLARIN KAPLICA KESE MASAJ HİZMETİNİN VE KANTARLARIN, KİRALANMASI İŞİNE AİT ÖZEL ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait olan aşağıda detaylandırılmış olan taşınmazların ve kaplıca kese ve masaj hizmetinin 2886 sayılı yasa 45. Maddesi ve şartnamesi dâhilinde Açık Teklif İhale Usulü ile 3 yıl müddetle ihale ile kiraya verilecektir. İlgili ihaleler 3 yıl sonunda belediye meclisinin 03.06.2014 tarih ve 081 sayılı meclis kararı doğrultusunda her 3 yıl sonunda belediye encümenince yapılacak değerlendirme kriteri sonucu ilgili taşınmaz kiralaması yeni belirlenecek bedel üzerinden 3 yıl süre ile uzatılabilecektir bu uzatma süresi toplamda 10 yılı aşmayacaktır.

TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE KESİN TEMİNATA AİT ŞARTLAR:

1. Geçici teminat tutarı, artırma esas Muhammen Bedelin 3 yıllık toplamının %10’udur.

NO KİRALANAN TAŞINMAZ ADRES AYLIK KİRA BEDELİ TEMİNAT TUTARI ÖDEME ŞEKLİ

1

HANDEVİ KANDEVİ PARKI KAPLICA CİVARI 180 TL./AYLIK 500 TL AYLIK

2

STAD PARK

 

KAPALI SPOR SALONU YANI 3000 TL. /AYLIK 5400 TL YILLIK PEŞİN

3

KANAL PARK İMAMHATİP LİSESİ YANI KANAL BOYU 1000 TL. /AYLIK 2000 TL YILLIK PEŞİN

4

BEYAZ EVLER PARKI MİLLİ EGEMENLİK MAHALLESİ SELÇUKLU CADDESİ 150 TL. /AYLIK 300 TL AYLIK

5

1NOLU SÜRÜCÜ PİSTİ UCARI MAH. SARILAR MEVKİİ( VAKIF AĞIL  YANI 180 TL. /AYLIK 500 TL YILLIK PEŞİN

6

2NOLU SÜRÜCÜ PİSTİ KOÇLAR UN FABRİKASI YANI 180 TL. /AYLIK 500 TL YILLIK PEŞİN

7

TARLA DEPO ALANI  (MEZBAHA YANI ) UCARI MAHALLESİ MEZBAHANE YANI 250TL./ AYLIK 500 TL YILLIK PEŞİN

8

TARLA (SULU  (IŞILAR MEVKİ  MEVKİİ) 70.000 M2 ŞIHBEDRETTİN MAH. IŞILAR MEVKİİ (AĞALAR YOLU ÜZERİ ) PANCAR DÖNEMİNDE 1250 KG/DEKAR

BUĞDAY DÖNEMİNDE

150KG/DEKAR

1000 TL HASAT ZAMANI

9

TARLA(VAKIF AĞILI YANISARILAR MEVKİİ 79.000 M2) UCARI MAH. SARILAR MEVKİİ( VAKIF AĞIL  YANI) PANCAR DÖNEMİNDE 500 KG/DEKAR

BUĞDAY DÖNEMİNDE

50KG/DEKAR

1000 TL HASAT ZAMANI

10

TARLA VAKIF AĞILI YANISARILAR MEVKİİ

35.000 M2)

UCARI MAH. SARILAR MEVKİİ( VAKIF AĞIL  YANI) PANCAR DÖNEMİNDE 500 KG/DEKAR

BUĞDAY DÖNEMİNDE

50KG/DEKAR

1000 TL HASAT ZAMANI

11

BİNA DEPO ALANI UCARI MAHALLESİ MEZBAHANE YANI 330/AYLIK 600 TL YILLIK PEŞİN

12

PAZAR YERİ 2 NOLU BÜFE KAPALI PAZAR YERİ 2 NOLU BÜFE 750 /AYLIK 1500 TL AYLIK

13

KAPLICA KESE MASAJ HİZMETİ KAPLICA TESİSLERİNDEKİ HAMAMLARDA 5.000/AYLIK 6000 TL AYLIK

14

BÜYÜKOBA MAHALLESİ KANTAR BÜYÜKOBA MAHALLESİ 150/AYLIK 270 TL YILLIK PEŞİN

15

BEYKONAK   MAHALLESİ KANTAR BEYKONAK MAHALLESİ 150 /AYLIK 270 TL YILLIK PEŞİN2. Tabloda belirtilen tutarda geçici teminatı Belediyemiz veznesine nakit olarak yatıracak veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddesine uygun şekilde 90 gün süreli geçici teminat mektubu vereceklerdir.
3. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının onaylandığının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç on beş gün içinde Belediyemize, ihale tutarının en az %10’u kadar 2886 sayılı kanunun 26.ve 27. Maddesine uygun şekilde kesin teminat vermek ve ihale sözleşmesini imzalamak zorundadır. Aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 57.maddesi gereğince protesto çekmeye hiçbir hükme hacet kalmaksızın ihale fesih edilerek teminatı Belediye bütçesine irat kayıt edilir.
4. Kesin teminat, kira müddetince iade edilmez. Kesin teminat her yıl tespit edilen kira bedeli artış oranı dahilinde güncelleştirilerek Belediye’ye teslim edilir.
5. Müstecir mukavelenin hitamından evvel işi terk ederse veya bu şartname hükümlerine uymazsa 2886 sayılı yasanın 62.maddesi gereğince protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı irat kayıt ederek gerekli yasal işlem yapılır.
İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhale 2708/2014 Çarşamba günü saat 14:00’de Ilgın Belediyesi Encümeni Toplantı salonunda yapılacaktır.
İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:
1)Geçici teminat mektubu veya Belediyemize yatırılmış ise geçici teminat tahsilat makbuzu, (Ödeme yeri Ilgın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’dür.)
2)Belediyemiz birimlerinden belediyemize borçlarının olmadığını gösterir belge,
3)Vergi kayıt belgesi, başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı, ikametgah kayıtlarını ibraz etmeleri,
4) Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, imza sirküsü,
5)Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
6)İhaleye girebilmek için ihale dokümanını almak zorunlu olup bu doküman alındı belgesi de ihale sırasında ibraz edilecektir. İhale doküman ücreti olarak 200-TL ödenecektir.
7) Kira bedeli aylık olarak tespit edilen taşınmazlar her ayın 10’na kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün belirteceği banka hesabına yatıracaklardır yıllık peşin olarak yatırılması gereken taşınmazlar ise ihale sonucu oluşacak rakam üzerinden 1 yıllık peşin olarak sözleşme öncesi ödenecek olup diğer kalan 2 yıl için ise banka teminat mektubu verilecektir. Sözleşme ücretinin peşin yatırılmaması durumunda bir yıllık kira bedeli için ayrıca teminat mektubu verilecektir ve müstecir 2 ay üst üste kira bedelini yatırmaz ise vermiş olduğu teminat mektubu gelir kaydedilip sözleşmesi ikinci bir ilam ve işleme gerek kalmadan İPTAL edilecektir. Yüklenici bu şartı peşinen kabul edip hiçbir hak iddia etmeyecektir.
İlk bir yılın akabinde, ikinci yılın kira bedeli, ikinci yılın ilk bir ayı içinde yıllık peşin alınacaktır. Üçüncü yılın kira bedeli, üçüncü yılın ilk bir ayında yıllık peşin alınacaktır. Süresi içerisinde ödenmeyen kira bedelleri için gecikme cezası alınacak olup sürenin dolması ile birlikte sözleşme fesih edilerek teminat gelir kaydedilecektir.
8)İhale konusu kiralanacak olan Handevi Kandevi ,Kanal park, Beyaz evler parkı çay ocağı ve kafeterya ve olarak kullanılmak üzere kiralanacaktır. Stad Park çay ocağı kafeterya ve halı saha işletmesi olarak kiralanacaktır. Bu parkın halı sahasında yapılacak her türlü bakım onarım ve yenileme masrafları müstecir tarafından karşılanacak ve hiçbir suretle idareden herhangi bir ödeme istenmeyecektir. Stad parkın halı sahası en geç 6 ay içerisinde standartlara uygun hale getirilecektir. Stad park için daha önce belediye tarafından yapılan rezervasyonlar Ekim ayı sonuna kadar geçerli olup sözleşme sonrası yapılacak rezervasyonlarda müstecirin belirleyeceği ücret geçerli olacak ayrıca belediye tarafından ücreti alınan rezervasyonlar için bir ödeme talep edilmeyecektir. Kiralanan yerde alkollü içki satışı, servisi, alkollü içki içilmesi ve içtirilmesi yasaktır. Söz konusu işletmelerde düğün organizasyonları için öncesinde belediye encümeninden izin alınacak yapılacak canlı müzik tarzı organizasyonlarda emniyet izni ve belediye encümeni izni alınmadan herhangi bir organizasyon düzenlenmeyecektir. İhaleyi alan kişi veya tüzel kişilik, kiralanan yeri kullanım amacı dışında kullanamayacaktır. İdare bu yönde bir tespitte bulunur ise bir kez uyarı cezası yapılacak olup ikinci kez aynı tespitte bulunulduğu takdirde uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek teminat gelir kaydedilecektir.
9) Belediyemize ait 2 adet arsa sürücü kursu pist alanı olarak kiraya verilecektir başka bir amaçla kullanımı için öncelikle encümen izni gerekmektedir. Bu alanlar 3 yıllığına kiraya verilip üç yıl sonunda belediye encümeninin belirleyeceği kira miktarından 3 yıl süre ile daha uzatılabilir bu süre uzatımı 10 yılı aşamaz. Belediye bu pist alanlarında farklı bir proje uygulaması yapacak olursa müstecir alanı boşaltmayı kabul etmiş sayılır ve bu konuda herhangi bir hak iddia edemez .
10) Belediyemize ait 4 adet tarla 3 yıllığına ihale edilecek olup bu tarlaların kiralamaları her 3 yılın sonunda belediye encümenince yeniden belirlenir bu bedel üzerinden 3 yıl süre ile uzatılır bu uzatmalar 10 yılı geçemez . belediye bu alanlarda farklı bir proje yada satış yapar ise müstecir alanı boşaltmayı peşinen kabul eder ve iç bir hak iddia edemez . ihalesi yapılan tarlalardan Ucarı Mahallesi Mezbahane yanındaki tarla depo alanı olarak diğer 3 tarla ise tarla vasfıyla kiralanacaktır. Tarla vasfı ile kiralanan yerlerin ücretlerinin tespitinde pancar ekildiği takdirde Ilgın şeker fabrikasınca açıklanan resmi alım bedeli ile hesaplanma yapılacak, pancar dışında ekim de ise Ilgın ticaret borsası ve Ilgın TMO tarafından tespit edilen Anadolu Kırmızı sert buğdayın satış fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. bu tarlaların pancar ekim kotası ayrıca ihale edilecektir. ihaleyi alan yüklenici her yıl ekmiş olduğu ürünü gösterir bilgiyi Ilgın İlçe Tarım müdürlüğünce verilecek ürün bilgisine göre ödeme yapacak gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda sözleşmesi fesih edilip en üst ödeme düzeyinden ödeme tahsilatı gerçekleştirilecektir.
11)Kapalı Pazar yerinde bulunan 2. Nolu büfe 3 yıllığına ihale edilecek olup 3 yıl sonunda encümen değerlendirmesi ile belirlenecek yeni kira bedelinin müstecir tarafından kabulü ile süre uzatımı yapılacaktır. Büfe ; Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda 5996 sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Söz konusu alanda belediye tarafından belirtilen alan dışında masa ve sandalye bulunmayacaktır. Aksi durumun belediye tarafından ikaz edilmesine rağmen devamında 2 uyarı sonrası sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek yüklenici herhangi bir hak talep etmiyecektir.
12)Ilgın Belediyesi Kaplıca tesislerinde verilecek kese ve masaj hizmeti Vakıf erkek ve kadın hamamları ve Yeni erkek ve kadın hamamlarını kapsamaktadır. Yüklenici vakıf erkek hamamında 4 personel yeni erkekler hamamında 6 personel ve bayan hamamlarında 1 personel olmak üzere toplam 11 personel çalıştıracak olup bu personeller ilişkin Ilgın belediyesinin hiçbir şekilde bağlantısı olmayacaktır. Tüm yasal ve zorunlu sorumluluklar ihaleyi alan yüklenicide olacaktır. Yüklenici çalıştıracağı personele ait aşağıda detaylandırılmış bilgileri idare sunmak ve idare tarafından çalışması uygun görülmeyen personeli çalıştırmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır aksi davranış halinde sözleşmesi fesih edilerek yatırmış olduğu teminatlar gelir kaydedilir. Dönem içerisinde uygun davranışlarda bulunmayan personel olduğu takdirde aynı şekilde çalıştırılmayacak aksi durumun devamında ise sözleşme fesih olunacaktır.
Yüklenici her gün giriş ücreti olarak kişi başı 5 TL ödeyecek olup bu tutar aylık kira bedeli ile birlikte toplu şekilde yatırılacaktır (5TL*11KİŞİ*30 GÜN :1650 TL.
ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR
a)Çalışacak personelin uzmanlık dalı masaj ve kese üzerine deneyimli olacak gerekli yeterlilik belgeleri işe başlamadan ibraz edilecek, deneyimsiz ve ehliyetsiz kişiler çalıştırılmayacaktır.
b)Çalışacak personel haftanın 7 günü müşterilere hizmet verecektir.
c)çalışacak personelin herhangi bir şekilde müşterilerle gerçekleşecek olumsuz hareket davranış ve diyaloğunda çalışması hakkı sonlandırılacaktır.
ç)Belirlenen ücretler dışında ekstra bir ücret talep edilmeyecek ücretler hakkında müşteriler öncesinden gerekli bilgilendirilme yapılacaktır .
d) Gerekli çalışmalar ( kese masaj ) yapıldıktan sonra çalışma alanın temizliği yükleniciye ait olacaktır.
e) Çalışacak personel çalışma esnasında yüksek sesle ve argo kelimeler kullanması yasak olup tespit edilenlerin çalışma hakları iptal edilecektir.
f)Çalışan personelin çalışma alanı dışında peştemal bornoz ve havlu ile özellikle bahçede dolaşması yasaktır.
g)Şartnamede belirtilen sayıda personel için günlük 5TL GİRİŞ ÜCRETİ aylık kira bedeli ile birlikte yatırılacaktır. Giriş ücreti 5TL*11 KİŞİ*30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR. Bu ücret her yıl sonunda encümence yeniden belirlenebilecektir.
h) Şartnamede belirtilen hamamlar dışında çalışma hakkı yoktur.
I) Belediyemizin çeşitli faaliyetleri veya ilçemizle ile alakalı toplantı panel ve seminer gibi çalışmalarda veya ilçemizi ziyaret eden devlet büyükleri ve yabancı misafirler için idaremizin talebi olması durumunda bu merkezden ve hizmetten faydalanacak kişilerden ve idaremizden hiçbir ücret taleb edilmeyecektir .
i) Çalıştırılacak her personel için
Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı
Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu
Her üç ayda bir portör muayenesi raporu
ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı fotokopisi personel işe başlamadan idareye teslim edilecek ve idarenin uygun görmediği personel çalıştırılmayacak yerine yeni personel istihdam edilecektir. Personel değişikliğinde yukarıda belirtilen evraklarla beraber idarenin izni alınarak işe başlanacaktır. Aksi durumda personel çalıştırılması sonucunda sözleşme fesih edilecektir.
k)Söz konusu alanda yakınları ile gelen ziyaretçilerin masaj ve kese yapması serbest olup bu konuda yüklenici bu kişilerin yaptığı işleme karışamayacaktır.
13)İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
14)İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.
15)Vergi, resim, harçlarla ilan ve sözleşme giderlerinin tamamı işi alan tarafından ödenecektir.
16)Süre uzatımı yukarıda da belirtildiği gibi belediye encümeni tarafından kiralama sonrası 3 yıl sonunda değerlendirilip devam edip edilmeyeceğine karar verilecektir.
Kira bedelleri ilk 3 yıl yeniden değerleme oranında olacak 3 yılın sonunda encümen tarafından yeniden belirlenecek tutarı müstecir kabul ettiği takdirde kira süresi 3 yıl daha uzatılabilecek bu 3 yıllık dönemde de kira artışları yeniden değerleme oranına göre belirlenecektir.
Kira süresini uzatma yetkisi sadece belediye encümeninde olup encümen uzatmadığı takdirde söz konusu taşınmaz yeniden ihale edilerek kiralanabilir. Kira uzatım süresi toplamda 10 yılı aşamaz .
Kira süresi sonunda kiralanan yer boş olarak teslim edilecektir. Mücbir sebepler ortaya çıkar ise Belediye Encümeni tarafından süre uzatımı verilebilir.
17)İhtilafların çözümü için Ilgın İcra Dairesi ve Mahkemeleri yetkilidir.
18)İhaleye katılan olmadığı takdirde ihale edilemeyen taşınmazlar ilana gerek kalmadan aynı yerde 03/09/2014 tarih ve 14:00’de yine Belediye Encümen salonunda aynı şartlar dahilinde yeniden ihale edilecektir.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
a)2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
b)Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
c)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenleri.
f)(ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri( bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g) Belediye birimlerine borcu olanlar
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ise, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
İDARENİN YETKİSİ:
1. Belediye, işyerini dilediği zaman denetlemeye yetkilidir.
2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve/veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
3. İdare en az 3 gün önceden belirtmek üzere ilgili park ve çay bahçelerinde belediye adına yılda 5 kez demirbaşları ile birlikte tesisleri ücretsiz kullanma hakkına sahiptir . yüklenici bu konuda bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.
4. Halı saha işletmelerinde belediye tarafından düzenlenecek turnuva ve spor organizasyonlarında belediye ilgili işletmenin abonelerine uyguladığı ücretin %50 si oranında maç başı ücret ödeyerek organizasyon yapma hakkına sahiptir . ayrıca yine belediye tarafından ilgili işletmelerde düzenlenecek toplu organizasyonlarda içecek ve yiyeceklerin işletme tarafından uygulanan rayiç değerleri üzerinden %30 oranında idareye indirim uygulanacaktır bu tüm çay bahçesi kafeterya ve restoran işletmeleri için geçerlidir. Bu şartlar yüklenici tarafından peşinen kabul edilmiş olup herhangi bir farklı iş ve işlem talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Aksi davranış durumunda idare tarafından 2 kez ikaz edilen işletme 3. ikaza gerek kalmadan sözleşmesi fesih olunacaktır.
5. Park işletmelerinde kesinlikle alkol satışı ve servisi yapılmayacaktır tespiti durumunda hiçbir ikaza gerek duymaksızın idare sözleşmeyi fesih etme ve verilen tüm teminatları gelir kaydetme yetkisine sahiptir.
6. Park işletmelerinin bünyesinde bulunan yeşil alanların ağaçların ve bitkilerin tüm bakım onarım sulama çim biçimi vb iş ve işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından yapılacak denetlemelerde tespit edilen eksiklikler ve verilen talimatlara yüklenici uymak zorundadır. 2 kez uyarılmasına rağmen aynı aksaklıklar devam ettiği takdirde 3 seferinde ikaza gerek kalmaksızın yüklenicini sözleşmesi fesih olunacaktır.Tesisler bünyesinde bulunan havuz işletmelerinin bakım ve onarımı dinamo arıza bakım onarımı fiskiye bakım onarımı yüklenici sorumluğunda olacak ve bu havuzlar çalıştırılacaktır. Bu havuzlara ait her türlü elektrik gideri yükleniciye ait olacaktır.
7. Parkların çevre ışıklandırması idareye ait olup park içindeki tüm ışıklar yüklenici tarafından kullanılan tüm alanların elektrik giderleri yükleniciye ait olacaktır. İlgili parklarda elektrik demirbaşlarına yapılacak hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İHALE ONAYI:
İhale kararı, ihale tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirinin ihaleyi onayladığı tarihi takip eden günden başlayarak en geç beş iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekilinin imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
VERGİ, RESİM, HARÇLAR, İLAN GİDERİ ve SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ:
1.İhalenin yapılmasından doğacak her türlü masraf, vergi, resim, kdv, harçlar ve ücretler ile tellaliye harcı, gazete ilan bedeli, sözleşme giderlerinin tamamı ve bunun gibi masraflar tamamen müstecire aittir.
2.Müstecir, iş yerinde kullanacağı elektrik, su vb. aboneliklerini kendi adına yaptıracak ve ücretlerini hiçbir itiraza mahal vermeden ödeyecektir. Süre sonunda iş yerini tahliye ettikten sonra aboneliklerini iptal ettirerek borçlarını ödeyecektir. Elektrik ve su abonesi olurken verilecek katılım payı vb. ücretlerin ilgili kurumlarca güncellenmesi için yapılacak tüm masraflar müstecire ait olup bu masrafları hiçbir itirazda bulunmadan ödemeyi kabul etmiştir.
BİNA VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİN TESLİMİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:
1.Sözleşme imzalandıktan sonra, belediye tarafından görevlendirilen bir heyet ile müstecir birlikte bina ve demirbaşların durumunu tespit eder, tutulan tutanağın bir nüshası müstecire teslim edilir. Kira müddeti sonunda bina ve demirbaşlar Belediyeye teslim alındığı şekilde kullanılabilir vaziyette teslim edilir. Kullanılmayacak hale gelen ve noksan olan demirbaşları ve malzemeleri müstecir aynı vasıfta olmak şartı ile tamamlamak mecburiyetindedir. Aksi takdirde teminat irat kayıt edilerek tamamlanır.
2. Müstecir binadaki eskimiş ve yıpranmış tavan, çatı, döşeme vb. tamir, bakım ve onarımlarını Belediyeden hiçbir ücret talep etmeden kendi imkanlarıyla yapacaktır. Yapılan tüm demirbaş değişiklikleri tesis demirbaşı kabul edilecek olup sözleşme süresi sonunda idarenin mülkiyetine geçecektir.
3.İşletme ve kira süresi gayrımenkulün teslim tarihinden itibaren başlar. Müstecir faaliyetine başlamadan yetkilisinden işletme ruhsatı almak zorundadır.
İHALE BEDELİNİN ÖDEME YERİ VE ŞARTLAR:
1.Kira bedeli, ihale sonucu oluşacak rakam üzerinden 1 yıllık peşin olarak sözleşme öncesi ödenecek olup diğer kalan 2 yıl için ise banka teminat mektubu verilecektir. İlk bir yılın akabinde, ikinci yılın kira bedeli, ikinci yılın ilk bir ayı içinde yıllık peşin alınacaktır. Üçüncü yılın kira bedeli, üçüncü yılın ilk bir ayında yıllık peşin alınacaktır. Süresi içerisinde ödenmeyen kira bedelleri için gecikme cezası alınacak olup sürenin dolması ile birlikte sözleşme fesih edilerek teminat gelir kaydedilecektir.
KEFALET:
1.Müstecir Belediyenin istemesi durumunda kabul edeceği bir kefil vermeye mecburdur.
2.Kefil, müstecirin ödeyeceği kira bedeli ile mecurda yapacağı zarar ve ziyana müşterek borçlu ve müteselsil kefildir. Kira mukavelesi taraflarca uzatıldığı hallerde müşterek borçlu ve müteselsil kefillik devam eder.
KİRALANAN YERDE HER TÜRLÜ TADİLAT VE ONARIMLAR:
1.Müstecir işyerinde yapmak istediği her türlü tadilat ve tamiratı açıklayan proje veya dokümanı bizzat hazırlatıp Belediyeye verecek ve Belediyenin yazılı muvafakatını almadıkça tadilat veya tamirat faaliyetine başlamayacaktır. Her türlü tadilat veya tamirat masrafları Müstecire ait olacaktır.
2.Tadilat, onarım, tamir ve bakımlar gıda güvenliği şartlarını sağlayacak nitelikte yapılacaktır.
3.Müstecir, binadaki inşaat yapımından veya yıpranmışlığından kaynaklanmayan arızaları, masrafı kendisine ait olmak üzere tamir ettirmeyi veya bakımını yaptırmayı, kendisine teslim edilmiş olan gayrimenkulün veya menkul eşyayı kendi malı gibi dikkatle kullanmayı, civarındaki komşuların rahat ve huzurunu bozacak harekette bulunmamayı, işletme ve üretimi esnasında sağlaması gerekl; çevrenin korunması, yüksek sesle çevreyi rahatsız etmek vb. yasal şartları sağlamayı, masrafları kendine ait olmak üzere gerekli izin ve ruhsatları almayı peşinen kabul etmiştir. Kira ve işletme süresi sonuna kadar yukarıda sayılan hususların tüm sorumluluğu tamamen müstecire aittir.
MÜSTECİRLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1.Kiralanan çay bahçesi ve kafeterya elemanları tek tip elbise giyip satılacak ürünlere fiyat etiketi yazılacaktır.
2.Müstecir, ikametini değiştirmek zorunda kalırsa üç gün içinde yazılı olarak Belediyeye bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde bu sözleşmedeki adresine yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını kabul eder.
3.İşyeri kesinlikle başkasına devredilemez, ortak alınamaz, taşerona tesis edilemez, gizli ortak alınamaz. Bunun ilgili bir tespitte bulunulur ise sözleşme fesih edilir.
4.Sözleşmenin sona ermesi halinde Müstecir, Belediye’ye olan tüm borçlarını ödemek, varsa hasarları ve normal olmayan yıpranmaları eski haline getirmek, varsa işyeri ile ilgili adli takiplerini sonuçlandırmak, varsa işyeri ile ilgili vergi, sgk primi vb. borç ve ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde iş yerindeki eşyaları kendisine verilmez ve teminatı iade edilmez.
5.Sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra taraflarca yeniden uzatılması, Müstecirin iflasına karar verilmesi, konkordato ilan edilmesi, sözleşme şartlarına muhalefetten dolayı fesih edilmesi veya müstecirin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden yürürlükten kalkar.
6.Müstecir iş bu sözleşmenin uygulanması sebebi ile yapacağı işlemler ve müracaatlar için başvurma yeri Ilgın Belediye Başkanlığı’dır.
7.Müstecir, yasal mevzuatlarda belirtilen tüm hususlara uymak mecburiyetindedir. Ayrıca bu işyerindeki faaliyetlerinde Belediye’nin idari, sıhhi, inzibati ve hukuki denetim hakkı mahfuzdur.
8.Müstecirin vefatı hali dışındaki hallerde sözleşme yürürlükten kalktığı takdirde, mecurun yeniden ihalesine kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere Belediye zararını tanzim edeceğini Müstecir peşinen kabul etmiştir.
9.Müstecirin vefatı halinde mirasçıları vefattan itibaren en geç 30 gün içinde aynı sözleşmeyi devam ettireceklerini yazılı olarak Belediyeye bildirdikleri takdirde kendileri ile sözleşme şartları dairesinde ilk sözleşme süresi tamamlanıncaya kadar yeniden sözleşme yapılabilir.
10.Müstecir ticari levha veya tanıtıcı benzeri şeyleri Belediye tarafından gösterilecek yerden başka yerde veya şekilde bulunduramaz. Aksi takdirde bunları bulundurdukları yerden kaldırmaya Belediye yetkilidir.
11.Müstecir, Belediyece gösterilen yer dışına vitrin, tabela, reklam vs. koymayacaktır. Müstecir tarafından yapılacak vitrin, camekânlar hiçbir surette cephe duvarı hizasını taşmayacaktır. Aksi halde masrafları Müstecire ait olmak üzere yaptırılan vitrin veya gösterilen yerin dışına konulan her türlü tabela, reklam vb. Belediye tarafından kaldırılır.
12.İhalesi yapılan söz konusu işin işletmeye açıldıktan sonra her türlü emniyeti ve sorumluluğu müstecire aittir. Meydana gelebilecek her türlü kaza ve doğal afetlerde oluşabilecek hasarlardan müstecir sorumludur.
13.Ilgın Belediye Başkanlığı’nın tayin edeceği bir komisyon tarafından, işyerlerinde satılan ürünlerin kalitesi, satışın hangi koşullarda gerçekleştirildiği, çalışmaların mevzuat ve şartname hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı ayda bir denetlenir ve bir rapor hazırlanır. Denetim esnasında tespit edilen eksiklikler müstecire yazılı olarak bildirilir ve bulunan eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde eksiklikler tamamlanıncaya kadar geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,1’i kadar para cezası verilir. Buna rağmen mücbir sebep olmadan eksiklikler 15 gün içersinde giderilmemiş ise hüküm almaya gerek kalmaksızın fesih sebebi sayılır, kesin teminatı irad kaydedilir ve 2886 sayılı kanunun 84.maddesi uygulanır.
14.Parkın müsteciri tarafından sağlanan demirbaşlardan masa ve sandalye tek tip ve yakışır vaziyette olacaktır.
15.Müstecir iyi bir işletmenin şartlarını yerine getirmek zorundadır. Yetkililerince yapılan denetimlerde her ne sebeple olursa olsun Belediyenin veya diğer ilgili kurumların denetimi sonucunda iki kez uyarılmasına rağmen gereğinin ifa edilmemesi, doğacak tüm masraflar ve zararlar müstecire ait olmaktan başka fesih sebebidir.
16.Müstecir kiralamış olduğu büfe içerisinde ekmek, tekel maddeleri, yolcu taşıma bileti, bakkaliye eşyası, manav, kuruyemiş, meşrubat satışı yapabilecektir. Alkollü içeceklerin satışı kesinlikle yasaktır.
17.Şartname maddelerindeki müstecire ait yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi münferiden sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydedilmesi ve tahliye sebebidir.
18.Kiralanan işyerinin elektrik, su ve yakıt giderleri tamamen kiracıya aittir.
19. Kiralanan işyeri kiralama amacı dışında kullanılamaz. Kiracı, işyerini çay ocağı ve kafeterya ve halı saha, pist alanı ve tarla olarak kullanmak üzere kiralamıştır. Aksi durumda yüklenici izin almadan amacı dışında kullanamaz. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık olur ise kiracılar belediyenin talimatı doğrultusunda hareket etmek zorundadır. İdare bu yönde bir tespitte bulunur ise bir kez uyarı cezası yapılacak olup ikinci kez aynı tespitte bulunulduğu takdirde uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir.
20. Müstecir parka gelenlerin ihtiyacını karşılamak üzere çay vb. sıcak içecekler ile dondurma ve her türlü soğuk meşrubatları içebilecek nitelikte bulunduracaktır. Bu şartlara uyulmadığı takdirde ihtar çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın tahliye sebebi sayılacaktır. Belediyece verilecek fiyat tarifesi ışıklı olarak yazdırılacak ve halkın görebileceği yere asılacaktır.
Park alanlarında parkın ana satış noktası dışında bulunan kamelyalarda vatandaş kendi evinden getirdiği yiyecek ve içecek ile gelebilir bu konuda müstecir vatandaşı bir şeyler almaya mecbur edemez. Park alanlarında bu noktaları belediye oluşturabilecek ve tespit edebilecektir .
21. Belediyede tertiplenmesine lüzum görülen ziyafet veya herhangi bir toplantı maksadı ile bahçeye ihtiyaç bulunduğu takdirde yılda 5(beş) defa gece veya gündüz hiçbir icar talep etmeksizin ve işler durumda bulunan bahçeyi Belediye emrine terk etmeyi müstecir kabul etmiştir. Bahçenin bu münasebetle Belediye emrine verilmesinde bütün demirbaş eşya ile diğer malzeme vs. nin muhafaza sevk ve idaresi kiracıya ait olacaktır. Yalnız Belediyeden personel talep olduğu takdirde yeteri kadar işçi Belediyece temin olunacaktır.
22. Mukavelenin hitamında bahçeyi (büfe dahil) yeniden ihaleye çıkmaya veya aynı işletmeciye Encümende takdir edilecek bir bedelle vermeye veya Belediyenin kendisinin çalıştıracağı hususunun şimdiden taraflar kabul etmiştir.
23. Bahçede hiçbir suretle çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle teyp ve benzeri çalgı çalınmayacaktır.
24. Ağaç ve diğer süs bitkileri, çim alanlarında aralık ayında yılda bir kez gübreleme yapılacaktır. Gübre müstecir tarafından temin edilecektir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı ilaçlama müstecir tarafından yapılacaktır.
25. Çim alanlarında, bitki diplerinde yabancı ot alma çalışması ve yabancı maddelerin(çöp, kağıt, gıda artığı vb.) temizliği yapılacaktır.
26. Tüm alanın genel temizliği yapılacak, tüm alan tahriplerden korunacak, olabilecek asayişsizlik için emniyet önlemleri müstecir tarafından alınacaktır.
27. Ağaçların, çit bitkilerinin ve diğer süs bitkilerinin diplerin çapalanması, budama ve taç bakım, yıllık bakım periyotlarına uygun olarak yapılacak, bitkilere bakım esnasında zarar verilmeyecektir. Budanan dallar Belediyeye ait olacaktır.
28. Parkta bulunan WC’nin temizlik ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır. WC için gerekli olan tamir ve tadilat işleri zaman içerisinde müstecir tarafından yapılacaktır.
29. Parkın tüm yeşil alanlarının sulanması, çimlerin biçilmesi, ağaçların, çit bitkilerinin, diğer süs bitkilerinin budama ve taç bakımı bitki diplerinin çapalanması, yabancı otların alınması, gübreleme işleri, tüm alanın temizliği, emniyeti, tahriplerden korunması, WC’nin temizliği müstecir tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.
30. Müstecir yeşil alanın bakımını devamlı yapmak mecburiyetinde olup müstecir tarafından yeşil alanın bakımının yapılmadığı tespit edilmesi halinde mukavele fesih edilerek teminat gelir kaydedilir.
31. İşyerinin açılış ve kapanış saatlerini Belediye belirler. Açılış ve kapanış saatlerine uymayan 3. İkazın sonunda herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın işyeri boşalttırılır. Sözleşme fesih edilerek teminat gelir kaydedilir.
32. Müstecir MEDAŞ ile elektrik abonelik sözleşmesini yapmadan iş yerini çalıştıramaz.
33. Bir ayda üç günden fazla kapalı olduğu tespit edilen işyerinin kira sözleşmesi fesih edilir.
34. İşletmeci sözleşme imzalandığı tarihten itibaren sözleşmenin sona erdiği güne kadar Özel Güvenlik Personeli bulundurmak zorundadır. Güvenlik personeli hem gece hem de gündüz bulundurulacaktır.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:
1. Bu şartname tatbikatında çıkacak ihtilafların hallinde Ilgın Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin görevli ve yetkili olduklarını taraflar kabul etmiştir.
2. Bu şartnamede derç edilmeyen hususlar 2886 sayılı kanunun hükümleri dairesinde halledilir.
KİRA BEDELİNİN ARTIŞI VE SÜRESİ:
1.İhale konusu gayri menkulün 2014 yılı yıllık kira bedeli, ihale sonucunda oluşan bedeldir.
2.2014 yılı ve izleyen diğer 3 yılın kira bedelleri, yeniden değerleme nispetinde artırılacaktır.
3.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3.Yılın tamamlandığı tarihte, sözleşmenin devam edip etmeyeceği ve sözleşme devam edecek ise yıllık kira bedeli veya artış oranı Ilgın Belediye Encümeni tarafından bu sözleşme hükümlerine bağlı kalmaksızın yeniden belirlenir.
4.Müstecir bu şartnamede belirtilen tüm şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Herhangi bir maddenin ihlali münferiden sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydedilmesi ve tahliye sebebidir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE
H. İbrahim ORAL Zekeriya ÖZLER Mehmet GÖYNÜK
Belediye Başkan Seçilmiş Üye Seçilmiş ÜYE

ÜYE ÜYE
Hilal AYDIN Alper KOÇAK
İmar ve Şehircilik Müdür V. Mali Hizmetler Müdür V.

Bu haber 1052 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 10:50 am A A
BENZER HABERLER