Parçalı az bulutlu

AK Partili Cem Zorlu: Paylaştığım sözler “Hadis”tir

Ilgın Gündemi - Şubat 6, 2015 2:13 pm A A

Ak Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, Ereğli İlçesi’nde katıldığı ‘Sürü yönetimi’ eğitim programında söylediği “Yö­ne­ti­ci­lik iti­ba­rıy­la bir ço­ban­la, baş­ba­kan ara­sın­da fark yok­tur. Çün­kü bi­ri sü­rü­yü yö­ne­ti­yor, di­ğe­ri hal­kı yönetiyor

***

Ak Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, Ereğli İlçesi’nde katıldığı  ‘Sürü yönetimi’ eğitim programında söylediği “Yö­ne­ti­ci­lik iti­ba­rıy­la bir ço­ban­la, baş­ba­kan ara­sın­da fark yok­tur. Çün­kü bi­ri sü­rü­yü yö­ne­ti­yor, di­ğe­ri hal­kı yönetiyor” sözlerine açıklık getirdi. Cem Zorlu paylaştığı sözün, ‘hadis olduğunu ve muhataplarıyla paylaştığını’ söyledi.

***

Ak Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, konuşmasının bugün bazı basında yayın organlarında ‘AKP’li vekil vatandaşı koyun yaptı’ şeklinde yayınlanmasıyla ilgili haberlerin Ak Parti’yi ve şahsını yıpratmaya yönelik yapıldığını ileri sürdü. Zorlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Habercilik etiği ile bağdaşmayan, konuşmamın içerisinde bir bölümün başını ve sonunu keserek maksatlı habere dönüştüren mantığın, aynı zamanda bizim inanç değerlerimize ve Anadolu’nun kültür birikimine ne kadar uzak olduğuna bir kez daha şahit olmaktan da üzüntü duydum” dedi.

***

Programdaki konuşmasında ilahiyat profesörü bir milletvekili olarak bir hadisi paylaştığını ifade eden Zorlu, şöyle dedi:

***

“İlgili konuşmamda ilahiyat profesörü bir milletvekili olarak peygamber efendimizin bizlere sorumluluk bilincimizi hatırlatan, yöneticilik gerektiren makamların daha ağır sorumluluklar taşıdığına vurgu yapan, bu ağır sorumlulukların gereklerinin adalet, şefkat ve merhametle yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan bir Hadis-i Şerif’i muhataplarımla paylaştım. Paylaşmış olduğum bu kutlu söz; insanları makamları ve mevkileri ile ölçmeyi, onları toplumsal sınıflara ayırmayı, herhangi bir mesleğe dair bir benzetmeyle birilerini küçültmeyi veya yüceltmeyi değil bilakis insan ortak paydasında buluşabilmeyi bizlere öğretmesi, hatırlatması gerekirken önyargılı ve maksatlı bakış açısına sahip insanlar elinde maksadı dışında anlamlar yüklenerek kullanılabilmiştir.”

***

İnsan olarak kimsenin kimseden farkı olmadığını belirten Zorlu, sözlerinin parti kademesindekiler tarafından doğru anlaşılacağını vurguladı. Zorlu, şöyle dedi:202317

“Hepimiz Hz. Adem ile Havva’nın torunlarıyız. Bunun adı milletvekili olmuş, çoban olmuş veya gazeteci olmuş benim gözümde asla bir farklılık arz etmez. Ancak ve ancak, hayatın içerisinde üstlenmiş olduğumuz görevlerimizde farklılıklar olabilir ki bu da hayat adına bir zorunluluktur. Sayın Başbakanımız ve milletimiz engin inanç ve kültür birikimi ile paylaşmış olduğum bu Hadis-i Şerif’in ne anlama geldiğini çok iyi bilmektedir. Hem milletimiz hem siyasi irademizi temsil eden makamlardaki büyüklerimiz böyle çarpıtmalara, tahriklere ve şaşı bakışlara itibar etmeyecek erdeme ve olgunluğa sahiptir.”

***

NE SÖYLEMİŞTİ

***

Ak Partili Cem Zorlu, ‘Sürü yönetimi’ eğitim programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

***

“­Bu mes­lek pey­gam­ber mes­le­ği­dir, ek­mek ka­zan­ma nok­ta­sın­da, emek sarf et­ti­ği­miz nok­ta­da, sarf et­ti­ği­miz eme­ğin kut­sal­lı­ğı ba­kı­mın­dan bir Baş­ba­ka­n’­la ço­ba­nın ara­sın­da bir fark yok­tur, so­nuç iti­ba­rıy­la her bi­ri­si top­lu­mun bir ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor, me­se­le­ye bu nok­ta­dan bak­ma­mız la­zım, her bi­ri­si­nin yok­lu­ğu top­lum­da bir fa­ci­aya yol açar, unut­ma­yın ki as­lın­da yö­ne­ti­ci­lik iti­ba­rıy­la bir ço­ban­la baş­ba­kan ara­sın­da fark yok­tur. Çün­kü bi­ri sü­rü­yü yö­ne­ti­yor, di­ğe­ri hal­kı yö­ne­ti­yo­r.”

Kaynak merhabahaber.com

Bu haber 1325 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 2:13 pm A A
BENZER HABERLER