19° Kapalı

AGD:Öğrencilerimiz en değerli misafirlerimizdir

Gençlerin yetişmesinde yurt faaliyetleri önemlidir Açılış konuşmasını yapan Adıgüzel, “İyiyi, güzeli, doğruyu, faydalıyı ve adaleti yeryüzüne egemen kılmada emek sahibi olacak; ülkemizin sosyal ve kültürel yapısının kadim değerlerimize göre dönüşümde rol oynayacak gençlerin yetişmesinde yurt faaliyetlerinin önemi büyüktür. Biz bu hizmetleri yürütürken kaliteli hizmet sunmada ve ekonomik imkânlardan öğrencilerimizi yararlandırmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Nasıl Ashab-ı Suffa ‘ya Edyafu’l-Müslimin yani Müslümanların misafirleri deniyorsa biz de yurtlarımızda ve evlerimizde kalan öğrencilerin en değerli misafirlerimiz olduğunu unutmayacağız.” dedi.
Eğitim - Kasım 7, 2012 10:07 am A A

Öğrencilerimize karşı sorumluyuz

Adıgüzel, yurt faaliyetlerinde temizlik ve kalite, tertip ve düzen, çevreye saygı, iletişim ve ağırlama, estetik, sevgi ve disiplin gibi umdelerin önemine değindikten sonra “Yurt faaliyetlerimizde halkla ilişkiler boyutu, resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkiler boyutu, okul ve üniversitelerle ilişkiler boyutu derneğimize yakışır bir şekilde olmalıdır. Bütün bu ilişkilerin en sağlıklı bir biçimde yürütülmesi her biri bir emanet ola öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir gereğidir.” şeklinde konuşmasını bitirdi.

Yaptığımız çalışmalar insana hizmet merkezli çalışmalardır

İletişim Ve Motivasyon Uzmanı Orhan Ataman ise, “Bu çalışmalar öncelikle âlemlerin rabbinin hoşnutluğunu aramak gayesiyle yapılan ve insana hizmet merkezli çalışmalardır. Yurt yöneticiliği sıradan bir iş değildir. Bu bir dert edinme işidir.

Başlangıç ve bitiş saati olmayan 7-24 özveri isteyen bir iştir. Bu işin başındaki yöneticiler öncelikler rol model olmalıdırlar. Gençlere talimatlarla değil yaşanmışlıklarla yol göstermelidirler. Gençlerin zihinlerine, yüreklerine ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevaplar vereceğiz. Bunları şartlarımıza göre değil, olması gerektiği şekilde yapacağız. Tenkit, küçük düşürme, yargılama değil; motive eme, yücelteme ve sevdirme mekanizmasını işleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gençler yarınların dünyasına yön verecekler

Eğitim Komisyon Başkanı Muammer Bilgiç, İslam tarihinde Daru’l- Erkam ve Ashab-ı Suffa örnekliğini anlattı. Bilgiç, “Gençlerde kendilerine, topluma, çevreye ve âlemlerin rabbine karşı sorumluluklar açısında farkındalık oluşturabilmek önemlidir. Tarihini bilen, yaşadığı zamanın künhüne varan ve gelecek tasavvuru yapabilen gençler yarınların dünyasına yön vereceklerdir.

Marufun egemenliğinde ve münkerin etkisizleştirilmesinde emek sahibi olan bir gençlik can taşıyan bütün mahlûklara karşı merhamet hissiyle yaklaşır. Bu gençlik yıldızları, ay’ı, güneşi, dağları, ovaları, denizleri, nehirleri, insanı ve toplumu, binaları ve şehirleri bakarak değil görerek ve düşünerek, idrak ederek okumalıdır. Eşyaya karşı estetik kaygısı ve çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşmalıdır.” diye konuştu.

İnsanımıza hizmet amacıyla bu faaliyetleri yapıyoruz

Toplantının öğleden sonraki bölümüne katılan Tarik Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Mecit Dönmezbilek ise Milli Gençlik Vakfı’nın kuruluşundan Anadolu Gençlik Derneği’nin çalışmalarına kadar bir dönemi özetleyerek başladığı konuşmasında, “Başta ülkemize ve insanımıza hizmet amacıyla bu faaliyetleri yapıyoruz.

Aynı zamanda misyonumuzun gençlere tanıtılmasında ve geleceğe taşınmasında yurtlarımız önemli kuruluşlardır. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanlardır prensibi şiarımızdır. Buralarda gençlere tarih şuurunu mutlaka vermemiz lazım. Örnek insanlar yetiştirmemiz lazım. Yurtlar tam gün eğitim yapan müesseselerdir. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında da, geleceğin iyi insanlar tarafından şekillendirilmesinde de yurtlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor.” dedi.

Toplantı rapor müzakerelerinin ardından katılımcı yurt müdürlerinin dilek ve temennileri ile son buldu.

Bu haber 1659 kez okundu.
Eğitim - 10:07 am A A
BENZER HABERLER