16° Kapalı

Patlayıcı Maddelerle İlgili Yasaklama Kararı

Ilgın Gündemi - Eylül 7, 2016 2:25 pm A A

İlçemiz sınırları dahilinde satışı yapılmakta olan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin satışının ve kullanılmasının yasaklanması, halen mevcut bulunanların toplatılması kararı verildiği “emre aykırı hareket” etmeleri halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. ve 36. maddelerine göre işlem yapılması gerektiği karara bağlanmıştır.

 

 

Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin av bayileri haricindeki yerlerde satışı, Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler ile şenlik ve işaret fişeklerinin on sekiz yaşından küçüklere ve Mülki Amirlikten izin aldığını belgelendirmeyen kişilere satışı yasaklanarak “emre aykırı hareket” edenlere TCK’nın 170.ve 174. maddelerine göre adli işlem, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, 5326 sayılı yasanın 32.ve 36. maddelerinden uygun olanına göre idari işlem yapılması kararı verilmiştir.

 

Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince ilimizde bulunan çok hassas kullanımların bulunduğu alanlar belirlenerek bu alanlarda eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeylerin kullanımı yasaklanmış, bu faaliyetlerin hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ve saatlerde Mülki Amirden alınacak izin ile yapılabileceği, 23.00-07.00 saatleri arasında ise çok hassas olan yerlerde kullanılmasının yasaklandığı, aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili maddelerince işlem yapılması karara bağlanmıştır.

 

 

15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ön gördüğü anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve Devletin Birlik ve Bütünlüğünü yıkmak üzere girişilen darbe girişimi başta halkımız ve emniyet mensuplarınca bertaraf edilmiştir.

 

Anayasamızın 120. Maddesi ve Olağanüstü Hal Kanununun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine göre Ülkemiz genelinde 21.07.2016 Perşembe günü 01.00’dan itibaren (90) gün süreyle Olağanüstü Hal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca 20.07.2016 tarihinde alınan karar Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Genel Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli 117. Birleşmesinde onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların mevzuatta açıkça belirlenmiş olup, izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma ve ölüm olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Ayrıca havai fişekler ve diğer piroteknik maddeler, terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerine karşı kullanılmaktadır.

 

Bu nedenle; ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla;

 

Olağanüstü Hal Kanunun 11. Maddesinin (j) bendine istinaden Havai Fişekler ve diğer Piroteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanımının yasaklanması, Havai Fişekler ve diğer Piroteknik maddelerinin satışını yapan, bulunduranlar ve kullananlar hakkındaOlağanüstü Hal süresince Olağanüstü Hal Kanununun ceza hükümleri başlıklı 25. Maddesinin b. fıkrasının (1) bendi  gereğince cezalandırılması ( Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alman tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya ger­çeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluş­tursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar) Valiliğimizin 26.08.2016 tarih ve 223 sayılı kararı ile yasaklanmıştır.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

12803054_900452830076208_241277586361092721_n

Bu haber 1220 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 2:25 pm A A
BENZER HABERLER