Parçalı az bulutlu

Kömür ocağı işletmelerindeki ilişkiler ağı…..

Ilgın Gündemi - Şubat 12, 2013 1:26 pm A A

Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ilgın Linyitleri İşletmesine ait olan sahanın, yine TKİ’nin iştirakçilerinden biri olduğu bilinen Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri A.Ş’ne devri yönünde çalışmaların yapıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. “Mutad bir iştirake devir işlemi” gibi görünen bu uygulamanın, aslında büyük bir rant aktarımını içerdiği yönünde somut bilgi ve bulgular söz konusudur.

Ilgın Kömür İşletmesi; son 3 yılda büyük miktarda dekapaj yaparak, 1 milyon tona yakın çıkarılmaya hazır kömür stoğu oluşturmuştur. Bir başka ifadeyle, devir esnasında 50 milyon TL’lık kömür rezervi de hazır durumdadır. Bu kömürün dışında 10 milyon tonluk işletilmeye hazır kömür rezervi de gözönüne alındığında, tablo daha da netleşmektedir. Milyar Dolar seviyesinde bir kaynak söz konusudur.

Yeni Çeltek Kömür İşletmesinin , Ilgın Linyit sahasını işletmek yönünde hiçbir çalışmasının olmadığı bilinmektedir. Bu durumda , Yeni Çeltek Kömür İşletmesinin paravan işletme olarak kullanılacağı kaygısı doğmaktadır. Sürecin gelişimi , Yeni Çeltek Kömür İşletmesinin, TKİ’den alacağı bu sahayı , daha evvelden belirlenmiş bir özel firmaya devredeceği yönünde kamuoyunda beklenti doğmuştur. Yeni Çeltek Kömür İşletmelerinin başında AKP 23 . Dönem Yozgat Milletvekili Osman Coşkun Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.
Hiç kimse ve Kurum hakkında yargısız infaz yapma anlayışı içinde değiliz.
Sektörde vuku bulan kaygılar ve AKP’nin kömür ocakları üzerinden uyguladığı genel politikalar gözönüne alındığında, sorumluluk ve denetim anlayışımızın gereği olarak konuyu şimdiden dile getirmek gereğini duyuyoruz.

Buna göre;
(1) TKİ’nin , Ilgın Linyitleri İşletmesinde son 2 yılda yaptığı dekapaj ve altyapı çalışmaları , Ocağın, özel sektöre devri için mi yapılmıştır? Ilgın Linyitleri İşletme sahasında işletilmeye hazır 10 milyon tonluk rezervin bulunduğu yönündeki bilgiler doğru mudur?

(2) Mevcut alt yapı çalışması ve işletilmeye hazır kömür potansiyeli de gözönüne alındığında , Ilgın Linyit İşletmesinin devrine neden ihtiyaç duyulmaktadır?

(3) Yeni Çeltek Kömür İşletmesinin, Ilgın Linyit Sahasını işletmek yönünde hazırlığı ve çalışmaları mevcut mudur?

Atilla Kart
CHP Konya Milletvekili

Bu haber 2124 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 1:26 pm A A
BENZER HABERLER