Parçalı az bulutlu

Ilgın’da termik heyecan

Petrol ve doğalgaz ithalatına bağlı olarak cari açığın arttığı bir dönemde yerel enerji kaynaklarının kullanımı da önem kazanıyor. Ilgın’a kurulacak termik santral de gelecek adına umut veriyor.
Ilgın Gündemi - Aralık 8, 2012 8:25 am A A

Temeli 1998 yılında atılan ve sonrasında hiçbir çalışma yapılmayan Ilgın’daki termik santralin kurulması için yeniden harekete geçildi. Termik santralin bir an önce yapılıp ekonomiye kazandırılmasının enerjiye bağlı cari olarak verilen cari açığı da frenleyeceği düşünülüyor

Kaplıcaları ile meşhur olan Ilgın’da çok sayıda sıcak su kaynağı bulunuyor. Sıcak su kaynakları özellikle kaplıca turizmine büyük katkı sağlarken, Ilgın bu sayede çok sayıda turisti de kendisine çekiyor. Ilgın, sahip olduğu kaynaklarla termik santrallerin kurulmasına da uygun bir yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle temeli Mesut Yılmaz’ın Başbakan olduğu 1998 yılında ilçeye bir termik santral kazandırılması için ilk kazma vurulmuş ancak çalışmaların devamı getirilemediği için aradan geçen 16 yılda termik santralle ilgili bir ışık görülememişti. Enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının ülkenin yararına olacağının anlaşılması üzerine ise Ilgın’daki termik santralin yeniden kurulması için hareke geçilmişti. Ülkenin doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarını ithal eden bir ülke olması ve bu nedenle cari açık vermesi düşünüldüğünde bu projenin hayırlı olacağına inanılıyor.

TERMİK SANTRALİ CİNER GRUBU YAPACAK

Ilgın eski Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Ilgın İlçe Başkanı Avukat Yetkin Özalp, Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz’ın döneminden beri Ilgın’da bir termik santral meselesinin konuşulduğuna dikkat çekti. Termik santrallerinin yapımının başta bir Amerikan firmasına verildiğini, sonrasında ise Ciner Grubu’nun bu işi üstlendiğini belirten Yetkin Özalp, şimdilerde termik santralin yeniden canlandırılmasının konuşulduğunu ifade etti. Termik santralin kurulabilmesi için Çavuşçu Göl kıyısında bulunan 3-4 köyün kaldırılması gerektiğini, bunun da alt yapı çalışmalarının yapıldığını bildiren Yetkin Özalp, daha sonra hükümetle işi yapacak olan firma arasında elektrik satımı konusunda ihtilaf yaşanınca projenin ertelendiğini belirtti. Ciner Grubu’nun Çavuşçu Gölü de içine alan sahanın tamamını ruhsatlandırdığını söyleyen Yetkin Özalp, “Ciner Grubu’nun bu sahanın bir kısmında kömür ocaklarını işleteceği, bir kısmını da sucık su kaynaklarını kullanacağı gerekçesi ile ruhsatlandırdığı söyleniyor” diye konuştu.

YAKLAŞIK 150 MİLYON TON LİNYİT REZERVİ VAR

Ilgın Termik Santrali’nin yapımını üstelenen Ciner Grubu’nun resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre ise proje, Türkiye elektrik şebeke ağına verilmek üzere net 500 megavat üretim kapasiteli, linyitle çalışan enerji santralini ve santrala yakıt sağlayacak açık ocak linyit madeninin geliştirilip işletilmesini içeriyor. Santralda her biri brüt 250 megavattan fazla kapasiteye sahip buhar türbinlerinin kullanılacağı belirtilirken, Konya-Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin enerji santralini kuracağı ve maden işletmesini geliştireceği ifade edildi. Linyit rezervlerinin madencilik haklarının Konya-Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin elinde olduğu ifade edilirken, “Sahadaki linyit rezervleri yaklaşık 150 milyon tondur. Madenden elde edilen kömür, santralin yakıt ihtiyacına tahsis edilecektir. Santralin 30 yıl hizmet vermesi esasına dayalı olarak, santralin iki üretim ünitesi tarafından tüketilmek üzere, yaklaşık yılda 3,5 milyon ton kömür üretecektir. Rezerv miktarı tahmininin, ilk iki ünitenin ticari işletmeye geçmesinden sonra yapılacak ilave çalışmalarla fazla olduğu tespit edilirse, Konya-Ilgın Projesi, üçüncü bir ünitenin eklenmesi ile genişletilebilecektir. Projenin ÇED raporu ve imarı alınmış olup, diğer çalışmalar devam etmektedir. Konya-Ilgın Projesi’nde linyitin yakılması için dolaşımlı Akışkan Yatak (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. Akışkan Yatak teknolojisi, düşük kaliteli yakıtlarda kullanılan çevre dostu kömür teknolojisi olup, dünyaca kanıtlanmış bir yöntemdir. Konya-Ilgın projesinin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin yerli enerji kaynaklarını geliştirme amaçlarını ve elektrik enerji üreticisi ve tüketicisi olarak kendi kendisine daha fazla yeterli olmasını desteklemektir” bilgisine yer verildi.

KONYA SANAYİCİSİ SANTRALİN DESTEKÇİSİ

Konya’nın enerji ihtiyaçlarının kısmen karşılanması açısından önemli bir proje olan Ilgın Termik Santrali’ne Konya sanayicisi de sıcak bakıyor. Yıllar önce konuyla ilgili hazırlanan raporu ilgili bakanlığa sunduklarını dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, “Konya bölgesinin elektrik arzını sağlayacak münferit bir elektrik santrali bulunmamaktadır. Konya’nın Ilgın ilçesinde temeli 1998 yılında atılan termik santral projesi istenildiği süreçte devam etmediği için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir. Ancak Konya’nın ihtiyaçları göz önüne alındığında, bu ihaleye yeniden çıkılması ve Ilgın Termik Santralinin bir an evvel yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ilgın linyitlerini değerlendirerek Türkiye’nin enerji açığının giderilmesi için düşünülen bu projenin bir an evvel sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye’nin doğalgaz ve petrole olan bağımlılığı nedeniyle verdiği cari açığın azalması açısından da bünyesinde bulunan enerji kaynaklarını kullanmasının önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

SANTRALDE ŞİMDİ NE YAPILIYOR?

Ilgın’da yapılması planlanan termik santralle ilgili mevcut durum hakkında bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral ise, 1998 yılında alınan ÇED raporunun geçerliliğini yitirdiğini, şimdilerde Çevre Bakanlığı’ndan yeni bir rapor alındığını ifade etti. Termik santralin bulunduğu noktada Akşehir ve Ilgın doğalgaz boru hattının geçtiğini ve şimdilerde BOTAŞ’ın doğalgaz hattının başka bir yere taşınması için çalışıldığını belirten Halil İbrahim Oral, “Şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde termik santralin temelinin 2013 Nisan ayında atılmasını planladıklarını söylediler. Proje, Konya bölgesinin tüketeceği elektriğin neredeyse tamamını karşılayacak. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azalması açısından atıl vaziyette duran kaynakların ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Ayrıca termik santralde bin 500 civarında Ilgınlı istihdam edilecek. Bu da Ilgın için bir kazanç olacak” dedi.merhaba

Bu haber 1559 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 8:25 am A A
BENZER HABERLER