19° Kapalı

Ilgın Belediye Başkanlığından Taşınmaz Satış Kiralama Ve Taksi Plakası Satış İhalesi

Ilgın Gündemi - Aralık 13, 2013 4:02 pm A A

Ilgın Belediye Başkanlığından Taşınmaz Satış Kiralama Ve Taksi Plakası Satış İhalesi

İHALE İLANI

Belediyemize ait aşağıda detaylandırılmış olan Yeni hasta hane bölgesinde bulunan 20 adet dükkanın satışı belediyemize ait 6 adet taşınmazın kiralanması ve 7 adet ticari taksi plakasının satışı 2886 sayılı D.İ.K’nunun 45. VE 46. Maddesine göre açık artırma suretiyle 18/12/2013 Çarşamba günü Saat 14:00’da Belediye Encümeni tarafından satılacak ve kiralanacaktır

İhale Tarih ve Saati: 18/12/2013 Belediye Encümeni toplantı salonunda

İlk ihaleye katılım olmaz yada satılamayan ve ya kiralanmayan taşınmaz olur ise ilana gerek kalmaksızın 1 hafta sonra yani 25/12/2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte kalan taşınmazların satış ve kiralama işlemi gerçekleştirilecektir .

İhaleye ait şartname ve doküman Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100 TL karşılığında ihale dokümanını alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir

SATILACAK TAŞINMAZLAR
NNo Adres Kat Niteliği Eklenti durumu Cephesi Metre 2
BRÜT Değeri Teminat tutarı
1 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/1 1 DÜKKÂN 1Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
250.000 12.500
2 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/2 2 DÜKKÂN 2Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
3 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/3 3 DÜKKÂN 3Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
4 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/4 4 DÜKKÂN 4Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
5 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/5 5 DÜKKÂN 5Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
6 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/6 6 DÜKKÂN 6Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
7 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/7 7 DÜKKÂN 7Nolu Depo Hasta hane 100 Mt2
250.000 12.500
8 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/8 8 DÜKKÂN 8Nolu Depo Hasta hane 100 Mt2
250.000 12.500
9 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/9 9 DÜKKÂN 9Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
10 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/10 10 DÜKKÂN 10Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
11 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/11 11 DÜKKÂN 11Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
12 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/12 12 DÜKKÂN 12Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
13 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/13 13 DÜKKÂN 13Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
225.000 11.250
14 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/14 14 DÜKKÂN 14Nolu Depo Hasta hane 98,8 Mt2
250.000 12.500
15 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/15 15 MAĞAZA 15Nolu Depo D300 KARAYOLU 203,9 Mt2
375.000 18.750
16 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/16 16 MAĞAZA 16Nolu Depo D300 KARAYOLU 177,93 Mt2
300.000 15.000
17 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/17 17 RESTAURANT 17Nolu Depo D300 KARAYOLU 585,2 Mt2
440.000 22.000
18 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/18 18 MAĞAZA 18Nolu Depo D300 KARAYOLU 177,93 Mt2
300.000 15.000
19 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/19 19 MAĞAZA 19Nolu Depo D300 KARAYOLU 203,9 Mt2
350.000 17.500
20 Fahrettin Altay Mah. 572 Sk. No:2/20 20 KAFE 20Nolu Depo D300 KARAYOLU 295,7 Mt2
300.000 15.000

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
NO MEVKİ ADRES KULLANIM AMACI KİRA BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT
( TL) ÖDEME ŞEKLİ
1 KAPALI PAZAR YERİ CAMİ AİTİK MAH KAPALI PAZAR YERİ 1 NOLU BÜFE BÜFE ÇAY OCAĞI 700 1250 AYLIK
2 KAPALI PAZAR YERİ CAMİ AİTİK MAH KAPALI PAZAR YERİ 4 NOLU BÜFE BÜFE ÇAY OCAĞI 700 1250 AYLIK
3 SANAYİ SİTESİ CAMİATİK MAH.SANAYİ SİTESİ 90. SK 1 BLOK YANI NO:3 BÜFE ÇAY OCAĞI 200 360 AYLIK
4 OTOGAR CAMİATİK MAH ATATÜRK CAD. 101/I-J OTO YIKAMA YERİ 400 720 AYLIK
5 BELEDİYE PASAJI UÇARI MAH. VEFA TANIR CAD. NO:1 201-301 NOLU BÖLÜMLER 20.000 1000 YILLIK PEŞİN
6 BUĞDAY PAZARI İSTASYON MAH. ATATÜRK CADDESİ 291 SK NO:2 BÜFE ÇAY OCAĞI 250 450 AYLIK

SATILACAK TAKSİ PLAKALARI

DURAK NO DURAK YERİ TAKSİ SAYISI ARAÇ BAŞI BELİRLENEN ÜCRET (TL) GEÇİCİ TEMİNAT ARAÇ BAŞI
( TL) ÖDEME ŞEKLİ
1 HÜKÜMET CİVARI 3 5.000 150 PEŞİN
2 İSTASYON TAKSİ DURAĞI 3 3.000 90 PEŞİN
3 HASTANE TAKSİ DURAĞI 1 5.000 150 PEŞİN

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER,

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınması
Geçici teminata ilişkin makbuz
Her dosya için doküman ücreti olarak 100 TL. ödenecektir(taksi plakasında her plaka için 100 TL doküman ücreti ayrı ayrı ödenecektir)
T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile telefon ve açık adresini gösterir dilekçe. Göstermiş olduğu bu adres ve telefon tebligat ve irtibat için kullanılacak olup , bu adrese yapılacak her türlü tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.
İhale kararı karar tarihinden en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir
Vergi ,resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin tamamı ve ilan bedeli işi alan tarafından ödenecektir ( KDV ‘ ye tabi değildir)
Ödeme yeri Ilgın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüdür.
Süre uzatımı verilmeyecektir ,
İhtilafların çözümü için Ilgın İcra Dairesi ve mahkemeleri yetkilidir.

H.İbrahim ORAL

Ilgın Belediye Başkanı

T.C

KONYA /ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemize Ait Yeni Hastane Karşısında Bulunan 20 Adet Dükkan Yerinin Satışı , Belediyemize Ait 6 Adet Taşınmazın Kiralanması Ve 7 Adet Ticari Taksi Plakasının Satışına Esas İdari Ve Teknik Şartname

İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti belediyemize ait olan Fahrettin ALTAY Mah.572 Sk. No:2de bulunan 976ada 1parsel üzerinde 4607 m2 alan üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan 20 adet işyerinin ,satışı çeşitli mevkilerde bulunan ekte detaylandırılmış olan 6 adet taşınmazın kiralanması ve 7 adet ticari taksi plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 .maddesine göre açık artırma suretiyle satılacaktır .

TAHMİN EDİLEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE KESİN TEMİNATA AİT ŞARTLAR :
a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) (Değişik bend: 17/09/2004 – 5234 S.K./9.mad) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) (Değişik bent: 17/09/2004 – 5234 S.K./9.mad) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satılacak olup , en yüksek teklif veren üzerinde bırakılacaktır .
İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişilik bedelin tamamını peşin ve belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekmekte olup tüm bedel ödendikten sonra tapu devrine ilişkin işlem yapılacaktır
Ödemeler ihale kararının kişiye tebliğinden itibaren %50 si peşin geriye kalan % 50 si için ise 2 ay içerisinde öder. Süresi içerisinde bedeli yatırmayan kişi veya tüzel kişiliğin ihalesi fesih edilir ve geçici teminatı var ise kesin teminatı irat kaydedilir . İhale üzerinde kalan kişi ödemeyi ertelemek ister ise aylık olarak % 4 gecikme bedeli ödemeyi kabul edecektir . Ödemiş olduğu kısım için gecikme bedeli alınmayacaktır. Ödemenin tamamı bitmedikçe tapu teslimi yapılmayacaktır. Bir miktar ödeme yapıp da kalan kısmını süresi içinde ödemeyen kişi veya tüzel kişiliğin ihalesi iptal edilecek ve yatırmış olduğu teminat gecikme bedellerinin toplamı ile yatırmış olduğu miktarın % 20 si irat kaydedilecektir. Kalan kısmı ise belediye bütçesinin ekonomik durumuna göre 6 ay içerisinde iade edilecektir. Bu madde hükümleri kesin olup , ihaleye katılacak olanların bu madde ile ilgili hiçbir itiraz hakkı yoktur.
İhale üzerinde kalan kişi ihale bedeli , vergi, resim , harç , ilan ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla şartnamede yazılı süre içerisinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri , vukua gelecek hasar zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
Hasta Hane dükkanları en erken 30 .07.2014 tarihinde hak sahiplerine yapım ihalesinde belirtilen şekilde teslimi gerçekleştirilecektir.
Kiralanan taşınmazlarda aylık olarak kira ödemesi yapılacaktır 3 ay üst üste kiranın ödenmemesi durumunda sözleşme fesih edilecek ödenmeyen kiralar için yasal takip başlatılacak ve ödenmiş olan teminat irat kaydedilecektir .
Kiralanan taşınmazlarda kira bedeli sonucu oluşacak rakamın 3 katı tutarında kesin teminat alınacaktır .
Satılan ticari taksi plakalarında ödeme her araç için ayrı ayrı yapılacak. Her araç için ayrı ayrı doküman alınması gerekmektedir .
Ticari taksi plakası alanlar belediyeye ait alanda taksi durağı açmak ister ise her araç için ayrı ayrı belirlenen taksi durak ücretini ödemek zorundadır .
Ticari taksi plakasına ait ihale sonucunda plaka almaya hak kazananlar 01.03.2014 tarihine kadar işlemlerini bitirmek durumunda olacaklardır aksi takdirde plakaları hükümsüz olacak yatırmış oldukları ücretler belediyemize gelir kaydedilecektir .
Kiralanan taşınmazlar içerisinde yer alan belediye pasajında bulunan taşınmaza ait kira bedeli yıllık olarak tespit edilmiş olup kira bedeli her yıl başında peşin olarak ödenecektir .
İSEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınması
Her dosya için 100 TL DOKÜMAN ÜCRETİ (Taksi plakalarında her plaka için ayrı ayrı ücret yatırılacaktır)
T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile telefon ve açı adresini gösterir dilekçe. Göstermiş olduğu bu adres ve telefon tebligat ve irtibat için kullanılacak olup , bu adrese yapılacak her türlü tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.
İhale kararı karar tarihinden en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir
Vergi ,resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin tamamı işi alan tarafından ödenecektir ( KDV ‘ ye tabi değildir)
Ödeme yeri Ilgın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüdür.
Süre uzatımı verilmeyecektir ,
İhtilafların çözümü için Ilgın İcra Dairesi ve mahkemeleri yetkilidir.
Ticari taksi plakası almak isteyenler için
Şoförlük yaptığına dair vergi dairesine mükellefiyet kaydı
Ticari plaka talebinde bulunacak kişilerin ilgili odasına kayıtlı olmak.(şoförler odası )
Ilgın ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi ,
Ticari Taksi, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmek, Ilgın ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve ilgili meslek odasına üye olmak veya Ticaret Odasına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içerisinde taşımacılık yapmak şartı aranır.
Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olacaktır.
Ticari aracını satan kişi ve şirketler satış tarihinden itibaren 2 yıl geçmedikçe hiçbir şekilde bir başka ticari araç alamazlar.
Bu tür hat devirlerin de 01.03.2011 tarih ve 37 sayılı meclis kararında belirtilen devir ücretleri alınacak olup bu ücretler her yıl belediye meclisince yeniden belirlenecektir.
Bu ücret bu dönem için
Ticari minibüslerde 5.000 TL Ticari taksilerde1.250 TL. ve umumi servis araçlarında 2.500 TL. olarak belirlenmiştir.

Belediye Encümenince, ticari taşıt almak isteyen kişilerin 4.madde (a-b-c-d-e) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadıkları incelenerek durumları uygun görülenlere “Ticari Plaka Tahsis Belgesi” tanzim edilecektir.
Belediyemiz birimlerine borcu yoktur belgesi
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Bu ihalede belediye meclisinin 01 .03.2011 tarih ve 37 sayılı meclis kararları hükümleri ve 04.10.2011 ve 01.08.2012 tarihinde yapılan değişiklikler esas alınarak bu meclis kararı gereği yürürlüğe giren Ticari hatlı minibüs , ticari taksi, umumi servis aracı yönetmeliği ve ticari plakaların verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki karar hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Belediyemizce belirtilen alanlarda durak açmak isteyen kişiler araç başı belirtilen durak yerine ait kira bedelini aylık olarak belediyemiz hesaplarına yatıracak olup bu kişilerce ayrıca durak kira sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ücretler araç başı olup duraktaki araç sayısında ileride belediye kararı ile artış olması durumun dada bu ücret yeni araçtan da tahsil edilecektir. Ücretler her yıl güncellenecek olup artış oranı yeniden değerleme oranında tespit edilecektir. Belediye bu alanlarda farklı bir proje yaptığı takdirde durak yeri boşaltılacaktır .

İşbu 13maddelik teknik şartname Belediyemiz Encümeni tarafından hazırlanmıştır. 11/12/2013

BAŞKAN

H. İbrahim ORAL

Üye
M.Necmettin TİFTİKÇİ

üye
Halim YILDIZ

ÜYE

Abdullah B.CAVLAK

Fen İşleri Md.V.

ÜYE
Alper KOÇAK
Mali Hizmetler Md. V.

Bu haber 2484 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 4:02 pm A A
BENZER HABERLER