15° Kapalı

Hasan Kaya’nın Kaleminden Nasıl Bir Eğitim ?

Ilgın Gündemi - Kasım 3, 2014 9:32 am A A

Nasıl Bir Eğitim?

           İnsanlığın en önemli ihtiyaçlarından birisi eğitimdir.Anne karnında başlaması gereken eğitim süreci ölünceye kadar devam etmelidir. Eğitim sadece okullarda belli zaman dilimlerinde ders  görmek  değildir. Hayatın her anında olması gereken bir süreçtir.Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri  sırasıyla incelendiğinde ;  bilimde , teknolojide , ekonomide ve siyasette  güçlü olan ülkelerin eğitim sistemlerinin  iyi olduğu görülür. Yani güçlü olmanın, refah içinde yaşamanın  ve dünyaya hükmetmenin yolu eğitimden geçer. Ülkeler kültür  ve meslek  derslerini, bilimsel çalışmaları  ve  mesleki yönlendirmeyi  toplumun inanç , gelenek/görenek  ve ekonomik yapısına bağlı olarak düzenlemelidirler. Gelişmiş ülkeleri   körü körüne taklit etmek  fayda yerine zarar getirebilir.

Her  çağda ve   toplumda   ideal eğitimin  bazı temel ilkeleri vardır. Ülkemiz için eğitimin öncelikleri ve vazgeçilmezleri şunlar olmalıdır:

   * Öncelikle  ahlâk  eğitimi verilmelidir.

    * Milli ve manevi değerler aşılanmalıdır.

 * Eğitim sistemi  ve okullar kişiyi tembelleştirmemelidir. Çalışmaya yönlendirmelidir. Alınteri dökmek öğretilmelidir.

* Eğitim hayatla iç içe olmalıdır. Okullarda öğretilenlerin günlük yaşamda karşılığı olmalıdır.

* Teorik bilginin yanında uygulama ve deney olmalıdır. Görerek ve yaparak öğrenilen bilgi daha kalıcıdır. Bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde  teorik eğitimle beraber  pratik eğitimde verilmektedir.

 * Eğitim ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Eğitimli insan  günlük yaşamında  aldığı eğitimi  çevresine yansıtabilmelidir. Herhangi  bir alanda eğitim almış kişi bu alanda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmalı ve çalışmalar yapabilmelidir. Diplomalı cahiller yetiştirilmemelidir.

* Herkese   her şey  öğretilmeye çalışılmamalı  ve  aynı eğitim verilmemelidir. Eğitim temel değerler dışında    ilgi, yetenek  ve kişisel özelliklere göre değişmelidir. Özellikle meslek seçiminde yönlendirme çok önemlidir.

 * Eğitim sürecinde öğrencinin bilgiyi  hazır  alması  değil, kendi gayreti yoluyla öğrenmesi hedeflenmelidir. Yani öğrenme öğretilmelidir.

  * Öğrenci dokunulmaz olmamalıdır. Olumlu ve olumsuz davranışlar ayırt edilmeli, başarı ve başarısızlık değerlendirilmelidir.   Yanlış davranışlar ve başarısızlıklar  hoş görülmemeli  alınacak tedbirlerle düzeltilmelidir.

* Eğitim ortamlarında  disiplin olmalıdır.

*  Sınavlarda kopya çekilmesi engellenmeli ve çalışanların hakkı korunmalıdır.

Eğitimde ailenin rolü çok önemlidir. Çocuklarına kitap okumalarını ve ders çalışmalarını telkin eden anne ve babalar  iyi birer okuyucu  olurlarsa günün belli saatlerini  televizyonu  ve interneti  kapatıp  hep beraber kitap okumaya ayırırlarsa   ev  ortamı  eğitim ortamı haline gelecektir. Kitap okumak zamanla yemek  içmek gibi  doğal bir davranış haline gelecektir. Burada anne ve babaların tutarlı olmaları çok önemlidir. Ebeveynlerin kendi yapmadıkları bir şeyi çocuklarından istemeleri çok etkili olmayabilir.

Eğitimde öğrenci-öğretmen-veli  işbirliği çok önemlidir.Veliler sadece herhangi bir sorun yaşandığında ya da sene sonunda  not istemek için değil,her zaman  okula gelip  okul ve öğretmenlerle işbirliği içinde olmalıdırlar. Var olan problemler   ancak zamanla , sabırla ve  tutarlılıkla çözülebilir.

Çalışmayı, öğrenmeyi  alışkanlık haline getiren bir öğrenci  bir şeyler öğrenmenin  ve kendi çabasıyla kazanmanın hazzını yaşadıktan sonra  öğrenmek   ona çok güzel  gelecektir. Bazı derslerde zorlansa da üstesinden gelecektir. Bu şekilde devam eden eğitim sürecinde hayata bakışı ve alışkanlıkları da değişecektir. Çünkü eğitimli insanların hobileri, alışkanlıkları  ve düşünceleri de farklıdır.Ayrıca fen bilimleri ve sosyal bilimler kadar  kişinin ilgi  ve yeteneğine göre  bir spor ve sanat dalıyla  ciddiyetle uğraşması eğitimini tamamlayan önemli bir parçadır. Çünkü eğitim tek taraflı olmamalıdır. Hayat sadece problem çözmek ve bilgi depolamaktan ibaret değildir. Bilim insandaki zekayı ve mantığı geliştirirken   sosyal faaliyetler  bunların tamamlayıcısıdır.

Osmanlı’ da Enderun Okulları zeki, çalışkan ve  yetenekli  çocukların  seçilerek ciddiyetle eğitildikleri  ve ileride  devlet yönetiminde söz sahibi oldukları  eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda  fen ve sosyal bilimler kadar  sanat dalları ve meslekler inde  öğretildiği  bilinmektedir. Eğitimin formalite icabı kağıt üzerinde değil, disiplinle verildiği Enderun Okulları günümüz için ideal bir örnektir.

                                                                                              Hasan KAYA

                                                                                           Fizik ÖĞRETMENİ

                                                                                       hasankaya_mizan@hotmail.com

Bu haber 981 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 9:32 am A A
BENZER HABERLER