Açık

Batıl’dan Hakk’a dönüş Hicret

Ilgın Gündemi - Kasım 15, 2012 7:33 pm A A

 

  

Bugün Efendimiz (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicretinin 1434’üncü yılını idrak ediyoruz. Bugün imanın küfre, adaletin zulme, mazlumun zalime ve irfanın cehalete karşı üstün gelişinin başlangıç günü.. Bugün Hicri yılın ilk günü…

İnsanlık adeta çağın ‘cahiliye’ dönemini yaşarken; zihinler, -izmler, biçimler ve hayat modelleri ‘Bâtıl’a kaymışken, Müslümanlar için belki coğrafi olarak değil ama manevi olarak Hicret’in kaçınılmaz olduğu günleri yaşıyoruz. Mekân değiştirme açısından belki hicret edemiyoruz ama çağdaş hurafelerden, modern putlardan imanımızı, yine manevi hicret çabasıyla ile koruyabiliriz. Zira Hicret, ‘imani bir varoluşun’ zirvesidir… Hicret basit bir göç değil

 

Allah’ın emriyle Mekke’den Medine’ye Hicret ederek bir bakıma İslâm tarihini başlatan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın bu kutlu göçünü Kur’an’a ve sünnete uygun çerçeve içerisinde coşkuyla kutlamak gerekiyor. Hicret basit bir olay, basit bir göç hadisesi değildir. Efendimiz (s.a.v)’in hayatında olduğu gibi, İslâm ümmetinin hayatında da önemi büyüktür Hicretin. Çünkü İslâm inkılabının bir dönüm noktasıdır.

Hicret İslam’ı kurtarma ve onu daha geniş kitlelere yayma idealinden kaynaklanmıştır. Hicretle Müslümanların hayatlarının kurtulması İslâmiyet’in de kurtulmasına vesile olmuştur. Bu önemi bakımdan kutlanmaya en çok layık olan gündür. Bu günün ve ‘bizim yılımız’ın başlangıcı olan 1 Muharrem’i kutlamamız ve hayatımıza dâhil etmemiz şart.

Fikrimizi, inancımızı, yaşayışımızı çaldılar!

Ama maalesef Müslümanlar da, özellikle Hıristiyan Batı’nın dayattığı değerleri benimsemiş görünüyor. Fikrini, inancını ve yaşayışını Batı ve gayrimüslim dünyaya mağlup eden Müslümanlar maalesef bu mübarek günü sönük geçiriyor.

Önce yalnızca bir ‘eğlence vasıtası’ olarak masum gösterilen yılbaşı giderek tam bir Hıristiyan adetlerini uygulamaya çevrildi. Yalnızca 31 Aralık gecesi değil, bir hafta öncesinden Noel kutlanmaya başlandı. Bunun ucu Paskalya kutlamaları ve ‘Cadılar Bayramı’ rezaletine kadar uzandı.

Kılıf çağdaşlık!

Batı emperyalizminin dünyaya dayattığı kapitalist çarkın dişlilerinden biri olan ve tüketim çılgınlığı için en büyük fırsat bilinen Miladi Yılbaşı’nı bir ay öncesinden kutlama hazırlıklarına başlayan milletimiz, çam süslemelerinden Noel Baba oyuncaklarına, hediye çoraplarından şampanya setlerine kadar bin bir türlü özenti adetleri iyice benimsedi.

Harama özendirilen insanlarımız, ‘Millî’ adına bile başlıbaşına bir hakaret olan piyango biletlerine cazip vaatlerle hücum ettiriliyor. Caddeler, işyerleri, evler, alışveriş merkezleri yılbaşını kutlayan afişler ve süslerle donatılıyor. Halk bir ay boyunca topyekûn bir alışveriş ve kutlama çılgınlığına kapılıyor. Üstelik bütün bunlar sözümona bir ‘çağdaşlık’ önşartı olarak topluma dayatılıyor! 31 Aralık akşamı ise rezalet tavan yapıyor! Sabahlara kadar alkol ve en adi ahlâksızlıkların yapıldığı sözümona ‘kutlama’ rezaletine tanık oluyoruz. Bu çılgınlık toplumu baştan aşağı öylesine kaplamış ki, ertesi günü resmî tatil ilan etmişiz!

Açıkça söylüyoruz, tam bir Hıristiyan toplumu gibi kutladığımız Miladi Yılbaşı, artık bazılarının savunduğu gibi yalnızca ‘eğlence aracı’ değil, her anlamda gayrimüslimlere özenme vasıtası haline gelmiştir!

Bugün “Allah’ın ayı”nın birinci günü

“Allah’ın ayı” olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve ihsanın bollaştığı bir ay. Bu ay, içinde önemli bir günü de barındırıyor. Muharrem’in 10. günü aşure günü olarak biliniyor. Bu kutlu ayın diğerleri arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, aşure gününün de diğer günler içinde bereketli bir yeri var. Muharremin ilk on gününün Allah katındaki seçkin yerini ise Fecr Suresi’nin ikinci ayetinde geçen ‘On geceye yemin olsun’ ifadelerinden anlıyoruz…

Bu ayın önemi Efendimiz (s.a.v.)’in şu hadisinden de anlaşılmaktadır: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.”

Hicret’i buruk bıraktık

Biliyoruz ki, Müslümanların en önemli günlerinden biri olan Hicrî Yılbaşı’na medyanın çok büyük bir kısmı yine duyarsız kalacak, sayfalarında tebriklere yer veren gazeteler bu günü yine küçücük haberlerle geçiştirecek. Yabancılara (özellikle de futbolculara) Noel için bir hafta izin verilmesini sağlayan ve onlarla birlikte kutlama yapan anlayış yine kendi yılbaşını unutacak! Hıristiyanların yılbaşısı için bir buçuk gün resmî tatil ilan eden, Yahudilerin bayramı için bile kutlama mesajı yayınlayan hükümet, yüzde 99’u Müslüman olan bu milletin asıl yılbaşını hatırlamayacak, kutlamayacak!

Hicrî Yılbaşı resmî tatil olmalı

Bir tatil vasıtası olarak gördükleri Bayramlar hariç dini hiçbir günü önemsemeyen, Cuma günleri Cuma Namazı vakitlerini umursamayan zihniyete sesleniyoruz: Biz Müslüman bir ülkeysek eğer Müslüman gibi yaşamalıyız! En azından Müslümanların değerlerine saygı duymalı ve ona göre düzenlemeler yapmalısınız. Hükümete sesleniyoruz, azınlıklara ve gayrimüslimlere gösterdiğiniz anlayışın onda birini bu ülkenin gerçek sahiplerine, Müslümanlara gösterin ve 1 Muharrem gününü Hicrî Yılbaşı olarak resmî tatil ilan edin!

Hicret; yeni bir dünya demektir

Hicri takvimin başlangıcı kabul edilen Hicret olayına sıradan bir göç hadisesi olarak bakılamaz… Eğlencelik bir yılbaşı da değildir Hicret… Eğlencelerle feveran edilmesi gereken bir gün değil, düşünsel bir inkılâbın gerçekleşmesi gereken bir dönüm noktasıdır o kutlu Hicret’in hatırlanması…

Hicret; imanın küfre, adaletin zulme ve irfanın cehalete karşı üstün gelmesinin başlangıç tarihidir. Hicret; tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin, gerektiğinde mallardan ve canlardan feragat etmenin sembolüdür.

Hicret; Müslümanların inançları uğruna gösterdikleri fedakârlığın doruk noktasıdır.

Hicret; Hakk’ın Batıl’a galip gelmesinin göstergesi, İslâm’ı tümüyle yaşama azminin sembolüdür.

Hicret; insanlığı açlığa, yoksulluğa, sömürüye mahkum eden bütün -izmlerden, ideolojilerden, ilahi olana geçmek demektir…

Hicret; Yeni bir dünya demektir…

Hicret; “imani bir var oluşun” zirvesidir.

Hicret; sadece Mekke’den Medine’ye gidiş değil, Kur’an’a ve Allah (c.c.)’a yolculuktur…

Bu haber 1543 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 7:33 pm A A
BENZER HABERLER