24° Parçalı az bulutlu

Başkan Özlen, “Torba Yasa İle işverene SGK primini 9 ay erteleme imkanı getirildi”

Ilgın Gündemi - Ocak 30, 2017 3:30 pm A A

Başkan Özlen, “Torba Yasa İle işverene SGK primini 9 ay erteleme imkanı getirildi”

Ilgın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi ÖZLEN, 18 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Torba Kanun’la 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildiğini belirterek torba yasa ile getirilen kolaylıkları anlattı. ÖZLEN konuya ilişkin şunları söyledi: “İşverene SGK primini 9 ay erteleme imkanı getirildi.

Buna göre Özel Sektör iş yerlerinde 2016/Aralık ile 2017/ Ocak ve2017/ Şubat aylarına ait SSK primlerinin Torba yasada belirtilen kısmının tahsilatı 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına öteleniyor. Buna göre, 2016/Aralık primi 2017/ Ekim ayında,2017/Ocak primi 2017/Kasım ayında,2017/Şubat primi 2017/Aralık ayında ödenebilecek.

Bu öteleme tüm iş yerleri için değil, torba yasada belirtilen asgari ücret desteğinden yararlanan iş yerleri için geçerli olacak. Ötelenecek prim tutarı ise o aya ait prim tahakkukunun tamamı değil, belirlenen formüle göre bulunacak tutardır. SSK Primi erteleme uygulaması asgari ücret desteğinden yararlanan iş yerleri için geçerli olacaktır. Prim erteleme imkanından yararlanmak için SGK ya herhangi bir başvuruda bulunmak gerekmemektedir. SGK, erteleme kapsamına giren prim tutarını kendisi hesaplayacak ve banka ödeme sistemine yansıtacaktır. Ertelenen prim tutarı SGK tahakkuk fişinde görünmeyecek, bankada ödeme esnasında görülecektir. Sistem, ertelenen prim tutarını düştükten sonra kalan tutarı tahsil edecektir. 2016/Aralık ayı primi 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenecek olup, ödeme esnasında tahakkuk fişindeki tutarla bankada ödenen tutarın karşılaştırılması ve aradaki farkın ertelenen tutar olarak kayda alınması gerekmektedir. Ertelenen tutar, 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yine otomatik olarak SGK tarafından banka ödeme sistemine eklenecektir.

YAPILANDIRMADA 4 AY ERTELEME

6736 sayılı Kanun kapsamında borcunu yapılandırdığı halde ilk taksit ödemesini yapamamış olan borçlular, söz konusu ödemeyi 2017/Mayıs ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yapılandırmadan yararlanabileceklerdir. Ayrıca söz konusu Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017/Ocak ayı itibariyle ödenecek taksitleri dörder ay ertelemeli olarak ödenecektir. Örneğin 2017/Şubat sonunda ödenmesi gereken taksit, 2017/Haziran sonunda ödenecektir. 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunduğu halde süresinde ödeme yapamayanlar, 30.04.2017 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak şartıyla taksitli ödeme seçeneğine geçebileceklerdir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Torba Kanunun 21. maddesi 2016 yılında uygulanan günlük 3.33 TL.(Aylık yaklaşık 100 TL.) Asgari ücret desteği 2017 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Ancak bu desteğin hangi brüt ücrete kadar ve kaç lira olarak verileceği Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacaktır.” IHH

Bu haber 1139 kez okundu.
Ilgın Gündemi - 3:30 pm A A
BENZER HABERLER