Kapalı

2. Ulusal Ilgın Sempozyumu Bu Gün Başlıyor

Yerel Duyurular - Eylül 27, 2013 8:34 am A A

AÇILIŞ: 27.09.2013 SAAT: 15.00 – LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

1.GÜN 27.09.2013

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

1.OTURUM (SAAT: 16.00 – 17.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ

( İNSAN KAYNAKLARI)

1

Prof. Dr. Mahmut YEŞİL

Cumhuriyet Dönemi Ilgın’ında bir kanaat önderi: Hafız Osman Yeşil (Yeşil Hafız)

2

Arş. Gör. Mehmet AYKANAT

Ilgınlı Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi’nin Hukukçuluğu

3

Öğretmen Rukiye AKÇAR

SOKÜM Bağlamında Ilgın’da Yaşayan Bir İnsan Hazinesi Örneği: Sadri Demir

4

Tarih Araştırmacısı Mustafa Fırat GÜL

Osmanlı Döneminde Ilgın’da Kaymakamlık Yapan Mehmed Atıf Bey

5

Öğretmen Mehmet AKÇAR

Ilgın’da Yaşayan Bir Şair: Hacı Ali Bayram

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

1.OTURUM (SAAT: 17.45 – 19.15)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. H. Hüseyin TELLİ

(NÜFUS, TARIM VE SANAYİ)

1

Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM

Ilgın Meralarında Sürdürülebilirlik ve Kaba Yem İhtiyacının Karşılanması İçin Öneriler

2

Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ

Ilgın Kaplıcası Sıcak Ve Mineralli Sularının Şifa Özellikleri

3

Yrd. Doç. Dr. Hatice BEKİR –
Öğretmen Remzi AYDIN

Ilgın (Konya) İlçesinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Ülke Göstergelerine Göre Karşılaştırılması

4

Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZER

Ilgın Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisine Katkısı

5

Yrd. Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN – Öğretmen Betül TEKİNSOY

Planlı Dönemde Ilgın Kalkınmasına Yönelik Kamu Harcamaları ve Yatırımlarına Dair Değerlendirme

6

Dr. Özcan Barış ÇİTİL

Ilgın ve Çevresinde Yapılan Hayvancılıkta Konjuge Linoleik Asitin Önemi

1.GÜN 27.09.2013

LALA MUSTAFA PAŞA SAHİB ATA SALONU

1.OTURUM (SAAT: 16.00 – 17.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

1

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE

Derleme Sözlüğünde Ilgın’dan Derlenmiş Sözcükler Üzerine Adbilimsel Bir Yaklaşım

2

Doç. Dr. Caner ARABACI

Ilgın’da Yerel Basın

3

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar DAMLAPINAR – Doç. Dr. Caner ARABACI

Yeni Ilgın Gazetesi (1954 – 1956): Yayın Politikası ve Siyasi Duruşu

4

Araş. Gör. Nurhan ÖZKAN – Araş. Gör. Burcu BAŞARAN

Ilgın Yöresi Kaneviçe İşlemelerinin Giyisilere Yansıması

5

Araş. Gör. Nurhan ÖZKAN

Ilgın Beykonak Kasabasında Bulunan Gelin Giysilerinin Giyim Sanatları Açısından İncelenmesi

LALA MUSTAFA PAŞA SAHİB ATA SALONU

1.OTURUM (SAAT: 17.45 – 19.15)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bahattin ADAM

(Milli Mücadele – Toplumsal Yaşam)

1

Doç. Dr. Cemal GÜVEN

Mustafa Kemal Paşa’nın Sovyet Rus ve Azerbaycan Elçileri İle Ilgın’da Süvari Kolordusu’nu Teftişi

2

Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA

Ilgın Mezar Taşlarına Halk Edebiyatı Açısından Bir Yaklaşım

3

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Ilgın’ın Toplumsal Değişiminde Eğitimin ve Öğretmenlerin İşlevleri

4

Öğr. Gör.Gülnihal TORAMANLI

Ilgın İlçesi Nüfusunun Geçmişten Geleceğe İş Yaşamı

5

Tarihçi Pınar ÇEVİK

XIX.Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ilgın Kazası Mülki İdarecileri

SAAT: 20.30 – PANEL: ILGIN’DA EĞİTİM – Başkan: Doç. Dr. Hakan SARI

YER: LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

Katılımcılar:

Şükür AKTOPRAK – Ilgın Müftüsü

Ahmet CANBAŞ – İlçe Milli Eğitim Müdür V.

Memiş ALAŞAHİN – Okul Müdürü

Yusuf SEVİNÇ – Okul Müdürü

Yaşar PINAR – Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Mustafa TOPSAKAL – Özel Dershane Yöneticisi

Atilla CEYLAN – Özel Okul Müdürü – 0505 652 7526

Yusuf Mevlüt ÇELİK – Halk Eğitim Merk. Müdür Yardımcısı

Kazım Lütfi YELKEN – Emekli Okul Müdürü

2.GÜN (28.09.2013)

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

1.OTURUM (SAAT: 08.30 – 10.00)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. H. Ahmet ÖZDEMİR

(İLK VE ORTA ÇAĞ)

1

Prof. Dr. Hasan Bahar

İlk Çağda Ilgın ve Bölgenin Jeopolitik Önemi

2

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Yalburt Hiyeroglif Yazıtları Işığında Ilgın’da Hititler

3

Prof. Dr. Ergün Laflı

Ilgın’dan Roma ve Bizans Dönemlerine Ait Taş Eserler

4

Doç. Dr. Erkan GÖKSU

Türkiye Selçukluları Döneminde Ab – ı Germ (Ilgın)

5

Okay SÜTÇÜOĞLU

Ilgın İnüstü Hüyüğü ve Yer altı Yerleşimi: Nekropol mü? Sığınak mı?

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

1.OTURUM (SAAT: 10.15 – 11.45)

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hakan SARI

1

Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU

Osmanlı Ilgın’ında Gündelik Yaşamdan Kesitler

2

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Ilgın’da Didiği Sultan Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyesi

3

Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ

Ilgın’a Göç Eden Nogaylar’ın Kökeni ve Tarihsel Süreci

4

Bekir ŞAHİN

Ilgın ve Çevresinde Bulunan Medreseler

5

Atila KARTAL

Ilgın ve Çevresindeki Dini Ziyaret Yerlerinin Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme

6

Vatan ÖZGÜL

Ilgın – Şeyh Bedreddin Türbesi Kitabesi ve Anonim Selçukmane’deki Bilgilerden Hareketle XII. Yüzyıl Ilgın Tarihine Yeni Bir Katkı

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

3.OTURUM (SAAT: 13.00 – 14.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İbrahim ERKUL

(SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ)

1

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Klasik Metinlerin Dili: Dediği Sultan Menakıbı Örneği

2

Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR

Mevlana’nın Ilgınla Bağlantısı ve Ilgın Ziyaretleri

3

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KUNT

Didiği Sultan Menakıbnamesi’nde Dinle İlgili Unsurlar

4

Araştırmacı Yazar Hacer TOTAN

Didiği Sultan Menakıbnamesi’nde Tasavvufla İlgili Kavram ve Unsurlar

5

Okutman Bahar KUNUL

Didiği Sultan Menakıbnamesi’nin Dilbilim Açısından İncelenmesi

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

4.OTURUM (SAAT: 14.15 – 16.15)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mahmut YEŞİL

(YAKIN ÇAĞ)

1

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

XV. Yüzyılda Ilgın ve Çevresinin İdaresi, Yerleşim ve Nüfus Özellikleri

2

Doç. Dr. Yaşar SEMİZ

Milli Mücadele’de Ilgın (Ilgın Süvari Alayı’nın Kuruluşu ve Önemi)

3

Öğr. Gör. Murat HANİLÇE

XIX. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Ilgın Kaza Merkezi Sakinleri

4

Okutman Yunus Emre TEKİNSOY

Tanzimat Döneminde Ilgın’da Türk Yer Adları

5

Tarihçi Orhan ÖZDİL

XIX. Yüzyıl’ın İlk Yarısında Ilgın ve Çevresinin Nüfusu

6

Tarih Öğretmeni Gazi Özdemir

Arşiv Kayıtlarına Göre Ilgın Kazası Mahalle ve Köy İsimleri (18 – 19. Yüzyıl)

LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU

5.OTURUM (SAAT: 16.30 – 18.00)

OTURUM BAŞKANI: Dr. Hamdi TURŞUCU

(ILGIN’DA TURİZM)

1

Doç. Dr. Abdullah KARAMAN – Öğr. Gör. H. Ayla ŞENTÜRK PETT

Termal Turizm Açısından Turistik Ürün (Eşya?) Üretimi: Ilgın Örneği

2

Doç. Dr. Sabah BALTA – Uğur ZAT

Ilgın Termal Turizm: Alternatif Stratejik Pazarlama Yöntemleri, Balçova ve Ilgın Karşılaştırması

3

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

Ilgın İlçesi Coğrafi Özelliklerinin Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

4

Öğr. Gör. Ali ULVİ – Doç. Dr. Murat YAKAR – Mehmet ERDÖNMEZ

İnsansız Hava Aracıyla Ilgın Redif Taburu Binası’nın Fotogrametrik ve Lazer Tarama Yöntemleriyle Üç Boyutlu Modellenmesi

5

Öğr. Gör. Ali ULVİ – Doç. Dr. Murat YAKAR – Mehmet ERDÖNMEZ

Lazer Tarama Tekniği ve Yersel Fotogrametride Hassasiyet Araştırması Handevi Kandevi Türbesi Örneği

6

Okutman İsa Serhan CİHANGİR – Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

Destekler Kapsamında Müze Turizmine Bir Model Önerisi “Ilgın Yaşam Kültürü Müzesi”

SAAT:18.00 – DEĞERLENDİRME OTURUMU

(LALA MUSTAFA PAŞA MİMAR SİNAN SALONU)

2.GÜN (28.09.2013)

LALA MUSTAFA PAŞA SAHİB ATA SALONU

1.OTURUM (SAAT: 13.00 – 14.30)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali BORAN

(KÜLTÜREL HAYAT VE BESLENME)

1

Arş. Gör. Ahu Fatma MANGIR

Ilgına Yerleşmiş Kırım Türkleri’nin Geleneksel Yaşam Tarzları ve Giysilerinden Örnekler

2

Arş. Gör.Kezban SÖNMEZ

Konya İli Ilgın İlçesinde Çeyiz Kültürü

3

Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ
Arş. Gör.Arzu BOR
Ögr. Gör. Yasemin YASA

Giyimi Tamamlayan Unsurlardan Argıthanı Kasabası’nda Kullanılan Çemberler (Yazmalar) ve Çemberlerin Günümüz Giysi Tasarımında Kullanılması

4

Yrd. Doç. Nermin IŞIK
Ögr. Gör. Aysun KILIÇARSLAN
Osman GÜLDEMİR
Yrd. Doç.Dr Didem ÖNAY DERİN
Nimet BAR

Ilgın’da Yemek Kültürü

5

Arş. Gör. Sibel KARADEMİR

Ilgın’da Yaşayan Kırım Türkleri’nin Takılarından Örnekler

LALA MUSTAFA PAŞA SAHİB ATA SALONU

2.OTURUM (SAAT: 14.45 – 16.15)

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hayri ERTEN

(BEŞERİ VE EKONOMİK HAYAT)

1

Prof. Dr. Ali ACAR

Ilgın Belediyesi’ne İlişkin Bir Araştırma

2

Doç. Dr. Doğan YÖRÜK

XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Ilgın Vilayetinde İktisadi Yapı

3

Doç Dr. Hüseyin MUŞMAL

Nüfus Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Ilgın Kazası

4

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELİBALTA

TKİ – GLİ Ilgın Linyitleri İşletmesi’nin Ekonomik ve Ekolojik Önemi

5

Tarihçi Eralp Yaşar AZAP

Osmanlı Döneminde Ilgın Belediyesi

6

Cengiz AKKÖZ, Betül YILMAZ ÖZTÜRK, Baran AŞIKKUTLU

Çavuşçu Gölü’nün (Ilgın/Konya) Bazı Ağır Metal Parametrelerinin Araştırılması

Bu haber 2342 kez okundu.
Yerel Duyurular - 8:34 am A A
BENZER HABERLER